قطع سهمیه آرد ۴۳ نانوایی به علت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در شهریار

قطع سهمیه آرد ۴۳ نانوایی به علت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در شهریار

 

قطع سهمیه آرد ۴۳ نانوایی و ۲۱۲ مورد تذکر و اخطار به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در شهریار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازرسی و نظارت ویژه بر وضعیت بهداشتی نانوایی های شهرستان شهریار در راستای پیشگیری و کنترل بیماری کرونا ویرووس:

۲۱۲ مورد تذکرو اخطار و قطع سهمیه آرد ۴۳ نانوایی به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی

در راستای پیشگیری و کنترل بیماری کرونا؛ رعایت فاصله گذاری اجتماعی، رعایت بهداشت فردی، بهداشت ساختمان و وسایل کار، کیفیت نان و …نظارت و بازرسی ویژه بر وضعیت بهداشتی نانوایی ها در سطح شهرستان با همراهی نماینده فرمانداری ، تعزیرات حکومتی، اداره صنعت معدن و تجارت ، اصناف و … انجام شد.
به گزارش شهریارنگار دکتر محمدهادی ناصح مدیر شبکه بهداشت و درمان دراین خصوص تصریح نمود از زمان شیوع ویروس کرونا ،تشدید نظارت بر صنف نانوایی به عنوان یکی از مهمترین اماکن مورد مراجعه روزانه مردم، در دستور کار کارشناسان بهداشت محیط قرار گرفته است و همزمان با این بازدید ها آموزش فردی چهره به چهره برای متصدیان نانوای درخصوص رعایت بهداشت فردی، رعایت پروتکل های بهداشتی ، فاصله گذاری اجتماعی و … انجام می شود.

عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در نانایی های شهریار

از ابتدای این برنامه تعداد ۹۲۶ مورد بازدید از این صنف انجام شده است که به متصدیان ۲۱۲ نانوایی تذکر و اخطار جهت رفع نقص صادر شده است بدیهی است

پیگیری تا رفع نقایص مربوطه انجام می شود. البته لازم به ذکر می باشد که سهمیه آرد تعداد ۴۳ مورد از نانواییها بعد از صدور اخطار و عدم رفع نواقص بهداشتی قطع شده است.

و همچنین در این مدت تعداد ۹۵۰ مورد شکایت به سامانه ۱۹۰ ارسال شده است که توسط کارشناسان بهداشت شبکه بررسی

و در صورت صحت وتایید شکایت، اقدامات قانونی بعمل آمده است.

سامانه رسیدگی به شکایات ۱۹۰ ، سامانه رسیدگی به شکایات شبکه (۶۵۲۲۱۲۱۶) و سامانه رسیدگی به شکایات بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان (۶۵۲۲۷۱۷۴) جهت شکایات و اعلام مشکلات بهداشتی به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی شهروندان محترم می باشد.

بازدیدها: ۸