برگزاری مسابقات قرآنی سپاه ناحیه شهریار در رشته های مختلف قرآنی

برگزاری مسابقات قرآنی سپاه ناحیه شهریار در رشته های مختلف قرآنی

برگزاری مسابقات قرآنی سپاه ناحیه شهریار دررشته های حفظ ، قرائت ،ترتیل ،اذان و تجوید با حضور خواهران و برادران بسیجی با داوری اساتید متخصص مرکز فرهنگی
♦️نفرات اول درهر رشته قرآنی به مسابقات استانی راه می یابند.

به گزارش شهریارنگار: برگزاری مسابفات قرآنی سپاه ناحیه شهریار در رشته های دررشته های حفظ ، قرائت ،ترتیل ،اذان و تجوید با حضور خواهران و برادران بسیجی با داوری اساتید متخصص مرکز فرهنگی برگزارش می گردد.

🔹داوران🔹
🔸 استاد مجتبی قدبیگی حافظ کل قرآن کریم و رتبه اول ترتیل کشوری 🔸استادبهزادمیرزایی قاری ممتاز
🔸استاد مریم بختیاری حافظ کل قرآن کریم و مربی برتر کشوری
🔸استاد اکرم حیدری قاری ممتاز
این مسابقات بابهرمندی ازاساتید مرکز فرهنگی آستان مقدس امامزاده اسماعیل(ع) برگزارگردید.

بازدیدها: ۶۷