برگزاری جلسه تخصصی ناظرین طرح ملی شهاب در شهریار

برگزاری جلسه تخصصی ناظرین طرح ملی شهاب در شهریار

شهریار  – معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهریار، از برگزاری جلسه تخصصی ناظرین برنامه ملی شهاب

( شناسایی و هدایت استعداد های برتر) در شهرستان خبرداد.


جلسه تخصصی ناظرین برنامه ملی شهاب (شناسایی و هدایت استعداد های برتر)

با حضور مدرسین و ناظرین در اتاق شورای اداری آموزش وپرورش شهریار برگزار شد.

معاون آموزش ابتدایی با تاکید بر اهمیت اجرای صحیح وبا برنامه ریزی دقیق  این برنامه اظهارداشت :

توجه ویژه  و عالمانه به بند اول سیاست های کلی تحول در نظام آموزشی و سند راهبردی کشور در امور نخبگان به منظور شناسایی،

تربیت و هدایت استعدادهای برتر و ایجاد زمینه مناسب برای رشد و بالندگی آنان را از اهداف حوزه معاونت آموزش ابتدایی شهریار عنوان کرد.

محمد آقا خانی در پایان یاد آورشد: شهرستان شهریار

در سال تحصیلی ۹۶/۹۷ تعداد ۳۸ هزار دانش آموز در سه پایه چهارم، پنجم وششم

که شامل هزارو ۲۳۰ کلاس درس می شود تحت پوشش برنامه ملی شهاب قرار داده  و تعداد ۳۰۰ آموزگار ،

مدیر ومعاون را در واحد ضمن خدمت آموزش داده است .

بازدیدها: ۲۱