برگزاری اولین جلسه کارگروه اطفاء حریق در فرمانداری شهریار

برگزاری اولین جلسه کارگروه اطفاء حریق در فرمانداری شهریار

اولین جلسه کارگروه اطفاء حریق شهرستان شهریار در سال جاری با حضور عبدالعلی سرپرست معاونت هماهنگی امور
عمرانی فرمانداری شهرستان شهریار برگزار گردید.

به گزارش شهریارنگار و به نقل از  روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار اولین جلسه کارگروه اطفاء حریق در سال جاری از

زیر مجموعه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان شهریار با حضور

محمد رضا عبدالعلی سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان و کلیه عوامل امدادی و

دستگاه های مربوطه در محل معاونت عمرانی فرمانداری شهریار تشکیل گردید.

بنا بر این گزارش؛ در این جلسه ضمن بررسی حریق های احتمالی در اراضی ملی، دولتی، زراعی و فضای سبز شهری

و روستایی به بررسی و هماهنگی موضوع مبارزه با علف های هرز نیز پرداختنه شد.

در پایان هر کدام از اعضای جلسه گزارشاتی از نتیجه اقدامات خود در مبارزه با حریق های اخیر ارائه نمودند

که از مهمترین گزارشات می توان به ارئه گزارش سازمان ها و واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی اشاره نمود.

 

بازدیدها: ۱