فعال سازی سیستم پیامک اطلاع رسانی شهریار نگار برای شهروندان شهریاری عزیز…

فعال سازی سیستم پیامک اطلاع رسانی شهریار نگار برای شهروندان شهریاری عزیز…

شهریاری های عزیز با شهریار نگار همراه شوید …

شهروندان گرانقدر و اعضای محترم انجمن شهریار نگار که مایل به دریافت پیامک های اطلاع رسانی

برنامه ها، همایش ها، اطلاعیه های مهم و فوری انجمن شهریار نگار از طریق پیامک میباشند ؛

میتوانند از طریق ارسال پیامک به شماره ۰۹۲۱۳۹۹۴۰۱۳ شماره خود را در بانک اطلاعات شهریار

نگار ثبت و پیامک های اطلاع رسانی انجمن را دریافت نمایند.

🔻ترجیحا نام ،نام خانوادگی،سن و تحصیلات در پیامک درج گردد.

🔻در صورت عدم تمایل پیامک حاوی اسم مستعار و یا پیامک خالی و یا حاوی عدد ۱ ارسال گردد.

روابط عمومی انجمن حمایت از حقوق شهروندان دیده بان شهریار نگار