کودکان کار شهریار امروز نیز مطابق چهارشنبه های گذشته میهمان شهریار نگار بودند

کودکان کار شهریار امروز نیز مطابق چهارشنبه های گذشته میهمان شهریار نگار بودند

کودکان کار شهریار امروز نیز مطابق چهارشنبه های گذشته میهمان شهریار نگار بودند

کودکان کار شهریار

وضعیت کودکان کار در شهرمان چندان مناسب نیست. اینکه برخی معتقدند شهرداری باید این کودکان را از سطح شهر جمع آوری کنند   کار نادرستی است.
 چرا که این کودکان عمدتا دارای خانواده هستند و برای تامین معاش خانواده اشان کار می کنند و اگر جلوی کار کردن آنها گرفته شود، معیشت خانواده هایشان به خطر می افتد.

لذا میبایست بایست با استفاده از ظرفیتتهای مردمی این کودکان ابتدا ساماندهی شده تا خدمات حمایتی به ایشان ارائه گردد.در نهایت میبایس تلاش کرد طی یک برنامه منسجم و حساب شده نسبت به توانمند سازی این عزیزان اقدام نمود.مرحله آخر ایجاد شغل پایدار برای این کودکان و رصد وضعیت آنهامیباشد.

انجمن شهریار نگار برای کودکان کار شهریار برنامه ویژه و زمانبندی شده ای دارد که طبق آن برنامه چهارشنبه ها انجام میگردد.

امروز نیز

انجمن شهریار نگار

میزبان کودکان کار شهریار بود.طبق برنامه ماههای اخیر انجمن هر هفته روز های چهارشنبه کودکان کار از نقاط مختلف شهریار در دفتر شهریار نگار گرد هم آمده و از برنامه های فرهنگی ، آموزشی انجمن استفاده میکنند.

علاوه بر برگزاری کلاسهای فرهنگی و آموزشی غذای سالم و مقوی نیز برای کودکان کار شهریار سرو میگردد.

در کنار ارائه این خدمات و برگزاری کلاسهای هنری ، فرهنگی و آموزشی مشاورین انجمن نیز به ارائه خدمات روانشناسی به کودکان پرداخته و مشکلات ایشان را آسیب شناسی مینمایند.این کودکان به دلیل شرایط خاص زندگی با خطرات جسمی و روحی فراوانی روبرو هستند.برخی از این آسیبها چنان در روح این کودکان رخنه کرده است که ممکن است آینده این کودکان را تحت تاثیر قرار دهد.مشاورین ما در انجمن سعی دارند علاوه بر شناسائی مشکلات این کودکان راه حل های ممکن جهت حل این مشکلات را نیز احصا و در اختیار کارشناسان و مددکاران انجمن قرار دهند.

خیرین گرامی میتوانند کمکهای خود را به حساب انجمن واریز و یا غذا ،پوشاک ،لوازم و التحریر و … جهت استفاده این کودکان تهیه نمایند.

کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۲۶۶۰۰۴۲۵ مدیر انجمن.

عکس :فاطمه خیر خواه

بازدیدها: ۷۰