کوتاهی های گذشته در صیانت از حریم رودخانه ها نباید تکرار شود

کوتاهی های گذشته در صیانت از حریم رودخانه ها نباید تکرار شود

فرماندار شهرستان شهریار در جلسه آزاد سازی بستر رودخانه شادچای، سیاه آب و کرج:
کوتاهی های گذشته در صیانت از حریم رودخانه ها نباید تکرار شود.

به گزارش شهریارنگار و به نقل از خبرگزاری برنا مهندس طاهری در جلسه آزاد سازی بستر رودخانه شادچای، سیاه آب و کرج گفت:

موضوع حریم رودخانه ها همواره مورد گله مردم بوده است و نباید کوتاهی های گذشته در صیانت از رودخانه ها تکرار شود.

نشست هماهنگی آزاد سازی بستر رودخانه ها با محوریت رودخانه های شادچای، سیاه آب و کرج با

حضور مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار،

فاضل حسینی رئیس دادگستری شهرستان شهریار، عسگری پور دادستان شهرستان شهریار، شهرداران شهرهای شهریار،

اندیشه، باغستان، وحیدیه، صباشهر و سرپرست شهرداری شاهد شهر، برخی از روسا و مسئولین ادارات و

نهادهای شهرستان شهریار در دادگستری شهریار برگزار شد.

بنا بر این گزارش؛ در این نشست مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار آزاد سازی مسیرهای رودخانه ها

در گذشته را با آسیب هایی همراه دانست که شاید برای مردم خوشایند نبوده و با بیان اینکه نباید بگذاریم در این محدوده ها

ساخت و سازی انجام شود اظهار داشت: عدم توجه جدی به موضوع حرائم رودخانه ها بسیار مورد

گله مردم بوده و اهمیت فراوان دارد و نباید کوتاهی های گذشته در هر ابعادی تکرار شود.
فرماندار شهرستان شهریاربا ذکر این نکته که باید طوری این موضوع ساماندهی شود که شاهد

هیچگونه تعرضی به رودخانه ها نباشیم افزود: شهرداران فرصت بسیار خوبی در اختیار دارند که فضای سبز ایجاد کنند

و نهایت بهره و استفاده را در راستای منفعت شهرستان و مردم ببرند و فضایی ایجاد شود

که تلخی آزادسازی ها و تخریب ها به شیرینی مبدل شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان شهریار با تقدیر از تمامی مسئولین شهرستان شهریار به منظور انسجام و

هماهنگی بوجود آمده با اشاره به اینکه اگر اقدامی در جهت خدمت به مردم انجام میشود ارزشمند میباشد

و قطعا مورد رضایت خداوند است بیان داشت: بعد از سامان دادن حرائم رودخانه ها که در دستور کار این شورا می باشد

میبایست مباحث بعدی شهرستان نیز در دستور کار قرار بگیرد و با همین انسجام و همکاری امور پیش برود

و موارد بصورت نیمه کاره رها نشود.

بازدیدها: ۸۶