نگاهی بر کتاب شناسی شهرستان شهریار

نگاهی بر کتاب شناسی شهرستان شهریار

به گزارش شهریارنگار، کتاب شناسی ها در شمار اثرها مرجع قرار می‌گیرند و در زمینه ی پژوهش نقش ارزنده ای دارا‌هستند. به عبارت دیگر، کتابشناسی ها عمده ترین مرجع برای جواب گویی به نیاز محققان به شمار میایند.


به بیانی دیگر، کتاب شناسیها مشمول فهرستی از مواد کتابی و نوشتاری می باشند که در تقسیم بندی های خاص خویش قرار می‌گیرند، همانندهمگانی، تخصصی و جغرافیایی. هر کدام از این تقسیمات نیز تقسیمات دیگری را در ادامه دارا است. از جمله «تخصصی» به موضوعی، گروهی، شخصی و… تقسیم می‌گرددیا این که «جغرافیایی» به جهانی، کشوری، ناحیه ای و… تقسیم میشود. گونه های دیگری از تقسیم بندی نیز در کتابشناسیها رایج میباشد که ذکر آن درین مختصر نمی گنجد. کتاب شناسی شهرستان شهریار که در حوزه جغرافیایی و به حوزه‌ ای خاص تخصیص دارد. این اثر به پیشنهاد رضا رحیمی، سرپرست دفتر میراث فرهنگی و توریسم، که از اساس گذاران انجمن شهریارشناسی نیز به توصیه انجمن شهریار شناسی و به همدت رضا به حساب می آید، تنظیم و تدوین گردیده و اولی کتابی میباشد که در موضوع کتاب شناسی شهرستان شهریار منتشر میگردد.
اشکالات عدیده ای که در اثر به چشم میخورد چیزی از بها آن نمی کاهد، چون هر عمل بدیع و تازهای کتاب شناسی ها در شمار اثر های مرجع قرار میگیرند و اشکالاتی را با خویش همراه دارد که میتواندابعادتصحیح راجع‌به پژوهش نقش ارزنده ای دارا هستند. به عبارت دیگر، آنچه در تکثیر این اثر، اصلی تلقی میگردد، طراوت کتابشناسیها عمده ترین مرجع برای جواب گویی به نیاز اثر میباشد. چون تا به امروز برای شهرستان شهریار کتابی با محققان به شمار میایند.
کتاب، دربرگیرنده «گفتار در آغاز»، «سپاس و سپاسگزاری»، «دیباچه»، و «کتاب شناسی شهرستان شهریار» میباشد. مؤلف در رابطه طریقه تهیه و تنظیم کتاب می نویسد: «ساختار کتاب حاضر، بر پایه ی الفبای که نادیده گرفته گردیده‌است. موضوعات مهم جایگاه بندی دیویی میباشد. بعد در هر مورد بر طبق اشکال محملهای اطلاعاتی زیرا کتاب، نوشته‌ی‌علمی، طرح، گزارش، پایان نامه، عکس، نقشه، فیلم، لوح فشرده و بروشور آورده گردیده‌است. همینطورداده ها کتاب شناختی هر سنددربرگیرنده شماره ستون، ویژگی ها کتاب شناختی گواهی، کد محل محافظت منبع، توصیفگرها و کلیدواژه های موضوعی آن میباشد.این اثر ۱۰۲۴ شماره ستون داراست که در موضوعات پایین تقسیم گردیده است.
آمار همگانی یادگرفتن و رویش؛ اقتصاد؛ بازرگانی، ارتباطات، حمل و نقل: باستان شناسی ، و بهداشت همگانی و شخصی؛ تاریخ کشور‌ایران تعاونی ها؛ جغرافیای همگانی؛ دامپروری؛ روان شناسی زمین شناسی ، نادیده آب شناسی و هواشناسی؛ سرگرمی و ورزش؛ پباده سازی، شهری و منظرسازی؛ علوم اجتماعی علوم اداری و نظامی علوم پزشکی علوم سیاسی علوم کتابداری و آگهی؛ کشاورزی؛ عموم شناسی معماری؛ مهندسی برق و الکترونیک مهندسی بهداشت، سرویس ها شهری، مهندسی حفاظت اطراف زیست مهندسی معدن؛ مهندسی هیدرولیک.

نقاط ضعف کتاب شناسی شهرستان شهریار:


۱- از آنجاکه مطالب این کتاب، علاوه بر کتاب، نوشته‌ی علمی و… مربوط پایان نامه، دربرگیرنده مواد غیر نوشتاری همانند عکس، نقشه، فیلم و لوح فشرده میباشد، بهتر بود عنوانی همانند. «مأخذشناسی شهرستان شهریار» یا این که «منبع شناسی شهرستان شهریار» یا این که نظایر آن برای کتاب تعیین می‌شد تا خواننده به راحتی به محتوای اثر پی می‌برد.
۲- اکثر اوقات مواد نوشتاری که در‌این اثر آمده، وابسته به سال های بعد از انقلاب اسلامی میباشد و مواد نوشتاری سال های پیش از آن بسیار اندک و  میتوان ذکر کرد که نادیده گرفته گردیده‌است.
۳- در ویژگی ها کتابشناسی هیچ یک از مواد نوشتاری، شماره شیت مرتبط با شهرستان شهریار بیان نشده که‌این خویش یک کدام از ضعف های عمده این کتاب شناختی هرمورد از اثر میباشد. ولی در‌صورتی‌ که کل یک اثر نوشتاری به یکی مدارک براساس الفبای موضوعات مربوط به کتاب شناسی شهرستان شهریار اسم پدیدآورنده  تخصیص داشت، گونه های و ایرادی بر آن وارد نبود، شکل عدم وجود أن گونه های و خلل هنگامی پدید می‌آید که یک اثر نوشتاری به ترتیب الفبای تیترصفحه ها یا این که جلدهای گوناگون داراست، البته در ذکر شیت میباشد کد محل مراقبت منبع، توصیفگرها و کلیدواژه های با صفحه های مربوط به مسئله، قصور و کوتاهی شکل می‌گیرد و موارد زیر از آن جمله است.
-در زمینه آمار همگانی، که او‌لین شماره ستون های کتاب به آن تخصیص داراست، به کتاب هایی آمار همگانی ادبیات جمهوری اسلامی ایران همانند آمارهای منتخب استان طهران، شناسنامه شهرهای طهران، سرشماری همگانی نفوس و مسکن … استناد گردیده، البته مشخص و معلوم وجود ندارد که به کدام ورقه این اثرها به شهرستان شهریار اشاره داراست.
– در زمینه ادبیات جمهوری اسلامی ایران، شماره ردیفهای ۱۴۵- ۱۴۸ به کتاب های آتشکده آذر ، تذکره هفت اقلیم، تاریخ ادبیات جمهوری اسلامی ایران و لباب الالباب میباشدالبته صفحه ها و جلد های مرتبط با شهرستان شهریار مشخص و معلوم نشده میباشد.
– در قضیه تاریخ کشور ایران، شماره ستون های ۳۱۶-۳۳۱ به کتاب های پرواز بر فراز شهرهای باستانی کشور ایران، تاریخ طهران: بخش مرکزی و مضافات، سفرنامه پولاک، راحه الصدور، پرم خان سردار، فهرست عکس های تاریخی کشور‌ایران در عصر قاجار و .. مربوط میباشد. ، اما به طور مشخص وجود ندارد کدام صفحه های این اثرها به مورد شهرستان شهریار تخصیص دارا است این خلل، در کل کتاب دیده میشود و قابلیت به کار گیری مناسب از این اثر را از دانشمندان و محققان سلب می نماید.

جهت مشاهده صفحه اینستاگرام ما اینجا کلیک کنید.

بازدیدها: ۲۵