رفع ممنوعیت تردد بین شهری – وضعیت کرونایی شهریار زرد است

رفع ممنوعیت تردد بین شهری – وضعیت کرونایی شهریار زرد است

وضعیت کرونایی شهریار با اعلام ستاد کرونا زرد است. تردد همشهریان تهرانی به شهرهای زرد و بالعکس بدون برگه تردد بین شهری میسر است

حسین قاسمی دبیر کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد کرونا گفت: محدودیت های کرونایی به قوت خود باقی بوده و تغییر در محدودیت ها اعمال نشده است.

وی گفت : با وجودی که در هفته های اخیر شهری با وضعیت قرمز نداشتیم اما در هفته جاری با وضعیت قرمز در ۶ شهر استان مازندران مواجه هستیم.

وضعیت کرونایی شهریار چگونه است

همچنین بنا بر اذعان این مقام مسئول وضعیت ۲۳ شهر در کشور نارنجی و ۲۱۲ شهر از جمله شهرستان شهریاردر وضعیت زرد قرار دارند.

قاسمی اظهار کرد: بر اساس طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌های کرونایی، اقداماتی در ۵ حوزه اصلی شامل ادارات و فعالیت کارکنان، بحث صنوف،خدمات بازرگانی و تجاری، مباحث فرهنگی و اجتماعی و مباحث ترددها پیش بینی کرده بودیم که مناسب با وضعیت هر شهر صورت گیرد.

دبیر کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد کرونا گفت: در شهرهایی با وضعیت قرمز، فعالیت صنوف بجز گروه یک، شامل معمنوعیت و محدودیت کرونائی است و جلسات ادارات با توجه به محدودیت‌های کرونایی باید با تعداد محدود و رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شود.

او افزود: بر اساس محدودیت های مصوب به منظور کاهش اپیدمی کرونا ورود خودرو با پلاک‌های غیر بومی به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است؛ همچنین ورود پلاک‌های بومی شهرهای قرمز و نارنجی به شهرهای دیگر ممنوع و تا زمانی که وضعیت شهرهای قرمز و نارنجی به وضعیت عادی برگردد، شرایط به همین صورت خواهد بود.

قاسمی درباره نحوه تردد بین شهری خودروها تاکید کرد: طبق گزارش ها وضعیت تهران از امروز زرد است و اگر شهروندان تهرانی بخواهند از تهران به ۲۱۲ شهرهای زرد بروند نیازی به برگه تردد بین شهری نیست؛ اما ورود به ۲۹ شهر نارنجی و قرمز برای پلاک‌های غیر بومی ممنوع است.

لیست شهرها به همراه وضعیت آنها

بازدیدها: ۳