مددجویان بدون مددکار

مددجویان بدون مددکار

مددجویان بهزیستی را دریابیم…..

امدادگری در نهادهای حمایتی بدون عشق و به صورت کارمندی آفت این روزهای بهزیستی و کمیته امداد است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید ۲ میلیون و صد هزار نفر از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کشور مانند کمیته امداد و بهزیستی سهام عدالت دریافت نکرده‌اند!
مددجویان بهزیستی

مددجویان بهزیستی

علی رضا خدابخشی اقتصادشناس برجسته کشور نوشت:سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید

۲ میلیون و صد هزار نفر از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کشور مانند کمیته امداد و بهزیستی سهام عدالت دریافت نکرده‌اند!

به گزارش شهریارنگار و به نقل از بولتن نیوز ۵ سال پیش طرحی در مجلس برای مستمری ازکارافتادگان بی درامد مطرح بود.

با رییس کمیته امداد هماهنگ شد تا گزارشی تلویزیونی از تعدادی از کارافتادگان تحت پوشش تهیه شود.

برای نظارت بر کیفیت تهیه گزارشها به اتفاق نماینده ای از رییس کمیته امداد با هماهنگی قبلی

به کمیته امداد شهریار رفتیم.

کارمندان شهریار ما را چند جایی بردند که از مصادیق ازکارافتادگی نبود!

رسوایی عدم اشنایی کارمندان با مددجویان موجب شد ان نماینده رییس به خواهش و التماس بیفتد

که تصاویر ضبط شده را تلویزیون پخش نکند تا ابروریزی نشود!

مددجویان را دریابیم …

نگاه صرفا اقتصادی به نهادهای حمایتی به عنوان واسطه انتقال وجوه از دولت و خیران به نیازمندان و مددجویان،

ناشی از عدم توجه به ریشه های فقر است.

فقر معیشتی معلول کمبودهای فرهنگی، عاطفی، مشاوره، حقوقی ، اداری و … است که شاید بتوان همه این کمبودها را

ذیل عنوان فقر سرپرستی اورد.

این کمبود را در یک خانواده بی سرپرست یا بدسرپرست، امدادگران و مددکاران اجتماعی باید برطرف کنند.

مددکاران و امدادگران کمیته امداد و بهزیستی کارمند شده اند و شاید هم بوده اند و ما خبر نداشتیم!!!

امدادگری در نهادهای حمایتی بدون عشق و به صورت کارمندی آفت این روزهای بهزیستی و کمیته امداد است.

در جدیدترین مورد، خانم مددجویی از کمیته امداد به من مراجعه کرد که ۶ سال است پرونده اش در زاهدان است و

خودش در حاشیه تهران!

ودر این مدت کسی به او مراجعه نکرده است که کجایی و سبد کالا می خواهی یا نه؟!

و جالب تر اینکه خودش تحت پوشش بود و فرزندان یتیمش تحت پوشش نبودند!

 

راه حل، منع هرگونه استخدام جدید در نهادهای حمایتی و سپردن کار به نیروهای داوطلب است.

برای تسریع و تسهیل ورود نیروهای داوطلب، بهتر است قبل از هر اقدامی، مدیریت ادارات کمیته امداد در استانها و

شهرستانها به نیروهای داوطلب سپرده شود.

جمهوری اسلامی پر از بازنشستگان جوانی است که حاضرند از کارمندان و مدیران کنونی کمیته امداد دلسوزانه تر کار کنند و

البته همین حالا هم در خیریه های کوچک مشغولند.

اگر در این ادعا تردیدی هست کمیته امداد اگهی عمومی منتشر کند تا صحت و سقم ادعا معلوم شود.

اگر مردمی سازی هپکو و هفت تپه در ایران، سابقه ای ندارد اما خیریه های مردمی و داوطلبانه سابقه ای طولانی و

موفق دارند.