از  تخریب گزینشی باغات تا قتل عام طاووس های زبان بسته

از تخریب گزینشی باغات تا قتل عام طاووس های زبان بسته

قصر طاووس شهریار

مرادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهریار :با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی به شدت برخورد می شود.

سال گذشته ساخت و ساز غیر مجاز در حاشیه و حریم شهرهای شهرستان شهریار وجود داشته و در راستای مقابله با این روند، طی ۱۵ ماه گذشته، با حکم مراجع قضایی، ۲ هزار و ۸۰۰ بنای غیر قانونی که به شکل باغ ویلا احداث شده بودند، تخریب شدند.

تخریب گزینشی

مرادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهریار درپاسخ به سوال خبرنگار شهریار نگار در خصوصی تخریب گزینشی باغات گفت :
برای تخریب دو قانون داریم :

  • اول اینکه از طریق دادگاه اقدام کنیم طبق تبصره یک ماده ۳ که میگوید برای تخریب باید حکم قضایی داشته باشیم
  • اما برای تبصره ۲ ماده ۱۰ ما دستور قضایی داریم که جهاد کشاورزی میتواند راسا با حضور دادستان یا نماینده دادستان اقدام به تخریب کند و نیاز به حکم ندارد .

اگر این ساخت و ساز ها مربوط به گذشته باشد مثلا سه یا چهار سال گذشته از طریق دادگاه اقدام میشود و باید مدارکشان را ارائه بدهند و دادگاه تصمیم میگیرد که تبرئه شوند یا مجرم شناخته شوند .

اما اگر اکنون چندساخت و سازی در حال اجرا باشد

و جهادکشاورزی از چند عدد یک عدد را تخریب کند گزینشی است

و اگر شهروندان شاهد این مسئله بودند به جهاد کشاورزی گزارش دهند تا با مامور خاطی برخورد لازم صورت گیرد .

قصر طاووس و تغییر کاربری زمین

وی در خصوص قصر طاووس شهریار و تغییر کاربری بودن یا نبودن این زمین افزود :
یک عده می آیند سرخود کار میکنند قانون را به درستی متوجه نیستند

میگوید میخواهم دامداری بزنم پس خودم میزنم و نیاز به مجوز ندارم .


برای تغییر کاربری زمین چه کشاورزی باشد چه کاربری دیگری داشته باشد باید از جهاد کشاورزی مجوز بگیرد .


در این صورت از لحاظ قانون تغییر کاربری نیست

اما وقتی فرد خودش بخواهد راسا اقدام کند تغییر کاربری محسوب میشود و جرم است .


ما به فرد مجوز میدهیم اما خودش راسا نمیتواند زیرا باید به نهاد های دیگر مثل محیط زیست و راه و شهرسازی و … برود و برای مجوز اقدام کند.


اگر جهاد کشاورزی اقدام نکند محیط زیست میتواند علیه آن اقامه دعوی کند.


پس در نتیجه وقتی ما به فرد مجوز میدهیم محیط زیست و ادارات زیربط نظر میدهند که مشکلی از لحاظ بهداشتی و ساخت و ساز نداشته باشد .


وی در خصوص قصر طاووس شهریار افزود :این افراد بدون مجوز اقدام به دیوار کشی و قطعه بندی کرده بودند .

همچنین اکنون پرورش حیوانات زینتی ممنوع است .


پس این افراد یک کار غیرقانونی انجام داده بودند .

از نظر زیست محیطی و امنیت نیز این ساخت و ساز غیرمجاز بوده و دارای پروانه نیست .

این تغییر کاربری‌ها به وضعیت اقتصادی جامعه و موضوع تولید نیز ضربه می‌زند و هم پول‌های نامشروعی وجود دارد که به هر حال شخصی که اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز می‌کند بایستی مبالغی را به به برخی از دستگاه‌ها و نهادها پرداخت کند تا آن‌ها چشمانشان را ببندند.

مطالب مرتبط :

تخریب ۲۸۰۰ بنای غیرقانونی در شهرستان شهریار

تخریب ویلا در شهریار

بازدیدها: ۴۴