فرماندار شهریار: رضایت غرفه داران نمایشگاه بهاره شهریار باید جلب شود.

فرماندار شهریار: رضایت غرفه داران نمایشگاه بهاره شهریار باید جلب شود.

فرماندار شهریار گفت: غرفه داران از وضعیت و امکانات نمایشگاه بهاره شهریار ناراضی هستند و رضایت آنان باید جلب شود.

به گزارش شهریارنگار و به نقل از خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه نمایشگاه بهاره شهریار با حضور

نورالله طاهری، فرماندار و مسئولان افتتاح شد و افتتاح این نمایشگاه متأسفانه با نارضایتی فرماندار

و غرفه داران همراه بود.
طاهری در واکنش به اعتراض غرفه داران نسبت به عدم برقراری برق، روشنایی و سوختن

لامپ‌ها ضمن تأیید این انتقادات با هشدار به مدیریت این مجموعه اعلام کرد:

مدیریت این مجموعه موظف است تا فردا تمامی نواقص را مرتفع کرده و رضایت غرفه داران جلب شود.
فرماندار شهریار در ادامه بازدید گفت: مکان، تعداد و کیفیت این نمایشگاه برای خرید

شهروندان مناسب بوده لذا شهروندان می‌توانند اقلام و مایحتاج خود را با حضور در نمایشگاه بهاره

با کیفیت و شرایط بهتر تأمین کنند.
شایان ذکر است که نمایشگاه بهاره از تاریخ ۱۳ تا ۲۵ اسفند ماه دایر بود که با شرایط فعلی احتمال

تمدید آن با این شرایط قوت گرفت.

بازدیدها: ۱۹۴