فرمانداری شهریار میزبان فرمانداران غرب تهران و رئیس سازمان امور اراضی کشور

فرمانداری شهریار میزبان فرمانداران غرب تهران و رئیس سازمان امور اراضی کشور

فرمانداری شهریار میزبان برگزاری نشست مشترک فرمانداران غرب استان تهران و رئیس سازمان امور اراضی کشور

نشست مشترک فرمانداران شهرستان‌های شهریار، قدس و ملارد و رئیس سازمان امور اراضی وزارت جهاد

کشاورزی استان تهران پیرامون بررسی مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی غرب استان تهران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیل شهریار نگار، نشست مشترک بررسی مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی

شهرستان‌های غرب استان تهران صبح امروز به میزبانی فرمانداری شهرستان شهریار برگزار شد.

در این نشست دکتر اورنگی معاون وزارت جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور اراضی کشور، طاهری فرماندار شهریار، دکتر حق‌وردی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، دکتر لیلا واثقی فرماندار شهرستان قدس، دکتر برنجی فرماندار شهرستان ملارد، مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران و جمعی از نمایندگان کشاورزان شهرستان شهریار حضور داشتند.در این نشست مسائل و موضوعات مختلفی همچون تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات، مشکلات قانونی موجود و حمایت از تولیدات محصولات کشاورزی مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت

فرمانداری شهریار

برگزاری چنین نشست های به شرط حصول نتیجه و رفع مشکلات کشاورزان به عنوان ولی نعمتان جامعه که نقش اصلی را در چرخه تولید ایفا مینمایند.

میتواند نوید بخش آغاز خدمت رسانی بهتر در غرب استان تهران باشد.

برگزاری چنین جلساتی به میزبانی شهریار مرکزیت این شهرستان را بر شهرستان های غرب استان تهران دیکته کرده

و امید م یرود تاسیس استان تهران غربی به مرکزیت شهرستان شهریار هرچه زودتر اجرایی گردد.

غرب استان تهران شامل شهرستانهای شهریار، قدس، ملارد، بهارستان و رباط کریم که در دهه هفتاد همگی یک

شهرستان با نام شهریار و با مرکزیت شهر شهریار و حکمرانی فرمانداری شهریار در نقشه کشور وجود داشتند

و در زمان های گوناگون از این شهرستان منتزع شدند.

حال باید دید این شهرستان ها و با ساختار جدید اداری بازهم در کنار یکدیگر خواهند بود؟

شهرستان رباط کریم و بهارستان در دهه هفتاد، قدسو ملارد نیز در دهه ۸۰ از شهریار منتزع شده اند.

بازدیدها: ۳