عوامل مؤثر برمصرف موادمخدر در شهریار

عوامل مؤثر برمصرف موادمخدر در شهریار

شهریارنگار پایگاه اجتماعی شهر شهریار (www.shahriarnegar.com)

اعتیاد به ‌عنوان یک معضل اجتماعی در تبدیل سازندگی‌ها به سوزندگی‌ها و توانایی‌ها به ناتوانی‌ها، لزوم توجه مسئولان و برنامه‌ریزان را برای مدیریت این بحران ملی و بین‌المللی می‌طلبد.

به گزارش شهریارنگار فعالیت مطالعاتی به پیشنهاد اداره برآورد اجتماعی معاونت اجتماعی فا.ویژه غرب استان تهران در خصوص بررسی عوامل مؤثر بر مصرف موادمخدر در شهرستان شهریار به شرح زیر است:

به ‌طورکلی اعتیاد از جمله آسیب‌های اجتماعی است که تمامی ابعاد زندگی یک فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اعتیاد در ایران به‌ عنوان چهارمین عامل مرگ‌ومیر، لزوم توجه مسئولان را می‌خواهد، پس باید با این معضل با حساسیت و روش‌های علمی برخورد کرد تا ابعاد گوناگون و علل و عوامل آن به‌ دقت و به‌ روشنی شناخته شود.

با توجه به یافته‌های تحقیق می‌توان عنوان کرد عواملی که باعث کشیده شدن افراد به مصرف موادمخدر می‌گردد می‌تواند به عوامل خانوادگی، فردی، اجتماعی، اقتصادی، بستگی داشته باشد؛ بنابراین با این معضل و آسیب اجتماعی باید با دید چندبعدی مبارزه کرد. یافته‌ها نشان می‌دهد در برخورد با این معضل همه آحاد جامعه، خانواده‌ها، مسئولان دولتی، نهادها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی، باید دست ‌به ‌دست هم بدهند تا جلوی انتشار و گسترش مواد مخدر را بگیرند که اگر قصور و کوتاهی از طرف هر عضوی باشد صدمات و لطمات جبران‌ناپذیری را بر جامعه تحمیل خواهند کرد.

بیکاری بخصوص بیکاری جوانان عامل کشیده شدن افراد به مصرف موادمخدر

در این میان بیکاری بخصوص بیکاری جوانان مسئله مهم است که باید مسئولان با بهبود فضای کسب ‌وکار

و ایجاد اشتغال پایدار جلوی بیکاری را در جامعه بگیرند تا جوانان مشغول شده تا کمتر به طرف

مصرف مواد مخدر روی بیاورند.

نقش خانواده‌ها هم دراین ‌بین مهم می‌باشد آن‌ها باید مواظب رفتارها و کارهای فرزندان خود باشند و

به اعمال و رفتارهای فرزندان دقت و توجه داشته باشند و همچنین خانواده‌ها باید مراقب معاشرت فرزندان

خود باشند تا آن‌ها با افراد ناباب و معتاد معاشرت نداشته باشند.

اعتیاد یک معضل و آسیب اجتماعی بزرگ که هر جامعه‌ای را می‌تواند نابود کند

نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد اعتیاد یک معضل و آسیب اجتماعی بزرگ هر جامعه‌ای را می‌تواند نابود کند.

بنابراین کوچک‌ترین کوتاهی در این زمینه منجر به نابودی جوانان و حتی نوجوانان که سرمایه اصلی

و ملی هر کشوری هستند خواهد شد؛

بنابراین با تمام توان و قدرت و بسیج همه امکانات کشور، در ریشه‌کن کردن این معضل بکوشیم،

زیرا حسرت و خسران بعدی هیچ معضل و مشکلی را حل نخواهد کرد.

بازدیدها: ۰