شکیل کارگروه ساماندهی واحدهای عرضه فرآورده های خام دامی بلوار رسول اکرم (ص) شهریار

شکیل کارگروه ساماندهی واحدهای عرضه فرآورده های خام دامی بلوار رسول اکرم (ص) شهریار

تشکیل کارگروه ساماندهی واحدهای عرضه فرآورده های خام دامی بلوار رسول اکرم (ص) شهرستان شهریار با محوریت دامپزشکی

روابط عمومی اداره دامپزشکی شهریار از تشکیل کارگروه ساماندهی واحدهای عرضه فرآورده های خام دامی بلوار رسول اکرم (ص) شهرستان شهریار با محوریت دامپزشکی خبر د اد.

به گزارش  شهریارنگار و به نقل از روابط عمومی اداره دامپزشکی شهرستان شهریار، دکتر محمد وحید تاویلی رئیس اداره با اعلام این خبر افزود:

یکی از معضلات این شهرستان که از دیر باز در زمینه عرضه فرآورده های خام دامی وجود داشته تمرکز تعداد زیاد واحدهای عرضه در بلوار رسول اکرم (ص)

و نواقص عدیده بهداشتی دامپزشکی و زیست محیطی این مراکز است .که با توجه به اهمیت موضوع و دغدغه های موجود به منظور ارتقای بهداشت عمومی

و سلامت شهروندان درخواستی مبنی بر تشکیل کارگروه جهت ساماندهی وضعیت موجود ارایه نمود که پس از تشکیل جلسه ای در محل معاونت سیاسی

فرمانداری این اداره به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردید که در همین راستا اولین جلسه این کارگروه در محل اداره دامپزشکی تشکیل و راهکارهای مناسب

و کاربردی جهت اصلاح واحدهای مذکور اندیشیده و مصوب گردید که انشاالله با همکاری و هم افزایی تمامی نهاد های ذی ربط شهرستان در آینده نزدیک

شاهد ارتقای کیفیت عرضه فرآورده های خام دامی بلوار رسول اکرم(ص) و به تبع آن سراسر شهرستان باشیم.
شایان ذکر است در شهرستان شهریار تعداد ۴۴۰ واحد عرضه فرآورده خام دامی وجود داردکه از این تعداد ۴۱ واحد در بلوار رسول اکرم (ص) استقرار یافته است.

 

بازدیدها: ۴