استان شهریار – شهریار نگین سبز استان تهران

شهرستان شهریار یکی از شهرستان های استان تهران می باشد. این شهرستان در غرب استان تهران و در منتهی الیه ضلع جنوبی سلسله جبال البرز مرکزی واقع شدهنقشه شهرستان شهریار به لحاظ ظاهری شبیه دست انسان بوده و و با وسعتی معادل ۱۳۶۰ کیلومتر مربع در ارتفاع ۱۱۶۰ متری از سطح دریاهای آزاد قرار گرفته […]

شهرستان شهریار یکی از شهرستان های استان تهران می باشد. این شهرستان در غرب استان تهران و در

منتهی الیه ضلع جنوبی سلسله جبال البرز مرکزی واقع شدهنقشه شهرستان شهریار به لحاظ ظاهری شبیه

دست انسان بوده و و با وسعتی معادل ۱۳۶۰ کیلومتر مربع در ارتفاع ۱۱۶۰ متری از سطح دریاهای آزاد قرار

گرفته است و با وسعتی معادل ۱۳۶۰ کیلومتر مربع در ارتفاع ۱۱۶۰ متری از سطح دریاهای آزاد قرار گرفته

است شهرستان شهریار در حال حاضر دارای سه بخش، ۱۰ شهر بوده و از شمال و غرب به شهرستان کرج ، از

شرق به شهر تهران و شهرستان اسلامشهر و از جنوب و جنوب غرب به شهرستان های رباط کریم و ساوه

محدود می شود .

مشخصات شهرستان شهریار

زمین شناسی شهریار

تشکیلات زمین شناسی شهرستان را می توان به دو قسمت زیر تقسیم نمود. سنگهای آتشفشانی که شامل

آندزیت هایی به رنگ قهوه ای بوده و تشکیلات زمین شناسی غرب شهرستان را تشکیل می دهند .

تشکیلات رسوبی هم بخش وسیعی از زمینهای این منطقه را به خود اختصاص داده و از تشکیلات آبرفتی کرج

که بر روی رسوبات میوسن فوقانی رسوب کرده اند تشکیل شده است این منطقه آرام به نظر می رسد زیرا اثر

گسلهای بزرگ در منطقه به چشم نمی خورد و گسلهای کوچکتر از جمله گسل جنوب غربی در حوالی رود شور

موجب جابجایی مختصری شده اند.

زمین شناسی شهرستان شهریار

ژئومرفولوژی شهریار

منطقه شهریار از نظر ژئومرفولوژی در گره زمین های آبرفتی قرار دارد و به دو دسته مشخص ذیل تقسیم نمود

الف: آبرفتهای ریز دانه ب: آبرفتهای درشت دانه

وضعیت خاک:

بر اساس بررسیهای صورت گرفته می توان خاکهای موجود در منطقه را به شرح ذیل طبقه بندی نمود:

نزدیک به % ۱۰ از خاکها موجود در منطقه در طبقات ۱ تا ۳ تقسیم بندی می شوند و آن بدین معنی است که

مناطق مذکور برای انواع زراعت آبی مستعد می باشد و ۲۰ درصد باقی مانده پس از احداث سیستم های زه

کشی و اصلاح اراضی و حل مشکلات شوری خاک و انجام تسطیح موضعی قابلت انجام کشتهای مورد نظر را

خواهند داشت.

۱۰ درصد بین ۳ تا ۵ و ۱۰ درصد بیش از ۵ در هزار ، همچنین ۸۰ درصد از اراضی شهرستان نیز بین ۰ تا ۳

دارای شیب می باشند به عبارتی دیگر ۸۰ درصد از اراضی ، دشتهای دامنه ای بوده که دارای پستی و بلندیهای

زیاد بوده و نیاز به تسطیح موضعی دارد و ۱۰ درصد آن نیز تپه ماهورهای آهکی و ماسه ای و ۱۰ درصد

باقیمانده را هم رایزهای باد بزنی شکل تشکیل داده اند که نیازمند تسطیح اساسی می باشند.

بافت خاک منطقه بیانگر آن است که نزدیک به ۸۰ درصد اراضی دارای بافت خاک مارنی رسی تا رسی بدون

سنگریزه است و ۱۰ درصد دیگر هم بافت خاک شنی و ۱۰ درصد باقیمانده حاوی سنگهای آتشفشانی کوههای

۳ اراضی منطقه از نفوذ پذیری پایینی برخوردارند. / اطراف می باشد همچننی به لحاظ نفوذ پذیری بیش از ۲

پوشش گیاهی شهریار :

پوشش گیاهی منطقه تحت دو عنوان کلی طبقه بندی می گردد:

-۱ پوششی که انسان در پیدایش آن دخالت مستقیم داشته و نتیجه تلاش و فعالیت وی می باشد این پوشش

دارای اراضی کاملا مرغوب کشاورزی بوده و به دستجات مختلف تقسیم بندی می شود که از جمله آن می توان

به پوشش باغات سر درختی و تاکستان ها اشاره نمود.

-۲ پوششی که انسان در پیدایش آن هیچ نقشی نداشته است مانند گونه های مرتعی که در حاشیه دامنه ها و

رودخانه رشد و نمو داشته است

باغ های شهریار خرید باغ و ویلا در شهریار

الف : پوشش زراعی شهرستان شهریار

از سالیان متمادی بخش های وسیعی از منطقه شهریار به ویژه نواحی شمال ، شمال شرقی و غربی به دلیل

فراهم بودن شرایط مناسب شامل خاک و منابع آبی کافی ، زیر کشت گیاهانی نظیر گندم ، جو ، ذرت و … قرار

گرفته که مساحت آنها به ۲۳۸۵۰ هکتار می رسد.

پوشش باغات سر درختی و تاکستان ها:

پوشش گیاهی باغات سردرختی و نیز تاکستان های این منطقه به لحاظ دارا بودن خاک غنی و مطلوب ازا

همیت خاصی برخوردار بوده و چون چتر سبزی در منطقه گسترده شده و مساحت آنها نیز بالغ بر ۱۴۱۹۱

هکتار می باشد.

مراتع:

بر اساس مطالعات انجام گرفته مراتع این منطقه از نظر شرایط اقلیمی و اکولوژیکی جزء مراتع قشلاقی است

بخش اعظم مراتع منطقه دارای گونه های گیاهی مثل آترییلکس ، تاغ و گز می باشد و بخش دیگر از پوششی

که جهت پس چرای احشام و تعلیف آنها استفاده می شود تشکیل شده است.

۰۰۰ هکتار می باشد. گونه های گیاهی / این مراتع عمدتا در غرب شهرستان واقع و مساحت آنها بالغ بر ۸۰

مرتعی این منطقه از انواع گرامینه های یکساله ، گونه های تیغ دار و خاردار و علف شور تشکیل می گردد که در

ادامه به گونه های مرتعی این منطقه اشاره می گردد.

مراتع و علفزارهای شهرستان را می توان کوه تخت رستم و روستای پرندک مشاهده نمود. این مراتع از نظر

درجه مرغوبیت بعنوان مراتع درجه ۳ و ۴ تقسیم بندی می شوند که در هر هکتار تنها نیم واحد دامی را می

توان تعلیف نمود.

در این مناطق مهمترین گیاهانی که یافت می شوند عبارتند از : یوشان ، آرتمسیا سیبری ، استیپ ، بادام وحشی

، افورا (ریش بزی ) گون ، جارو ، پنتا ، کاکوتی ، بادبادک ( این نوع گیاه بیشتر در منطقه قطعه ۴ زرند به چشم

می خورد ) انواع گرمینه های یکساله ، پرند یا کاروان کش ، انواع گونه های تیغ دار ، علف شور ، تاغ و گونه

های خاردار اشاره کرد .

در مجموع تعداد گونه های گیاهی موجود در منطقه شهریار بیش از ۴۰۰ نوع می باشد که در اینجا به تعدادی

از آنها اشاره می نمائیم چمن ، قیاق ، یولاف ، جو موشک ، گل گندم ، کانی ، پیچک ، خاک شیر ، سورف ،

شیرک ، تلخ بیان ، شیرین بیان ، جاروی ایرانی ، جاروی سفید ، گیاه شور ، لاله وحشی ، تلفه ، خار شتر ،

گاوزبان ، غازیاغی ، ورک پنیرک ، بارهنگ، سالویا ، سلمه تره ، اسفند و…

جغرافیای جمعیت

بررسی رشد جمعیت شهریار در سه دهه اخیر:

جمعیت شهرستان از سال ۱۳۶۵ دارای تحولات سریع و نرخ رشد بسیار بالایی بوده بطوریکه طبق سرشماری

های صورت گرفته جمعیت طی دوره مورد بررسی به بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.

۲۶۷ نفر /۲۸۶ جمعیت در سال ۱۳۶۵

۵۰۷ نفر / ۴۱۹ جمعیت در سال ۱۳۷۰

۵۴۰ نفر / ۵۱۱ جمعیت در سال ۱۳۷۵

۱ نفر / ۱۷۲/ ۳۲۸ جمعیت در سال ۱۳۸۵

حدود و موقعیت جغرافیایی شهرستان شهریار

۵۱۰ طول شرقی از نصف ۱۳ / ۵۰۰ تا // ۱۰ ۲۰ / مختصات ریاضی این شهرستان به لحاظ جغرافیایی بین.// ۳۰

۳۵ عرض شمالی از خط استوا قرار دارد در حال حاضر شهرستان ۴۵ / ۳۵ تا // ۱۵ ۰ ۳۰ / النهار گرینویچ و// ۵۰

۰۰۰۸ درصد از مساحت کل کشور را به خود / ۸ درصد از مساحت استان تهران و حدود ۰ / شهریار نزدیک به ۴

اختصاص می دهد.

سیمای محیط زیست انسانی شهریار

شهرک ها و نواحی صنعتی: در شهرستان شهریار مناطق صنعتی مصوب خاصی وجود ندارد، این شهرستان تنها

دارای چندین لکه صنعتی به نامهای گلگون،وحیدیه و کوی صنعت سعیدآباد بوده و تنها دارای یک شهرک

صنعتی مصوب بوده که اراضی آن واگذارشده اما تا کنون به بهره برداری نرسیده و صنعت خاصی در آن مستقر

نشده است.

صنایع تولیدی و شاخص شهرستان:به لحاظ وجود باغات و زمین های مستعد کشاورزی این شهرستان در زمینه

تولیدات گلخانه ای، قارچ و صنایع تبدیلی غذایی فعالیت داشته. اما واحدهای صنعتی متفاوتی از جمله صنایع

فلزی، شیمیایی، دارویی نیز در آن مسقر می باشند.

بر اساس مجوزهای صادره در این شهرستان نزدیک به ۱۵۰۰ واحد صنعتی عمده در بخشهای تولید ماشین

آلات صنعتی ، لوازم الکترونیک و الکتریکی ، مواد غذایی ، صنایع چوبی ، لوازم ساختمانی ، تولیدات پلاستیکی ،

منسوجات و کیف و کفش ، لوازم آرایشی و بهداشتی ، فعالیت می نمایند و صایع کشاورزی از جمله واحد

تولیدات گلخانه ای،قارچ بوده و دارای حدود ۲۳۵ واحد گلخانه با حدود ۶۵ هکتار سالن سرپوشیده و ۱۰ واحد

تولید قارچ خوراکی و ۱۸ واحد صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی در سطح شهرستان می باشد که در زمینه

توسعه صادرات گیاهان زینتی و سایر محصولات کشاورزی را به بازارهای داخلی و همچنین کشورهای همسایه

خصوصا حوزه خلیج فارس را فراهم نموده است وهمچنین این شهرستان در در زمینه تولیدات دامی و دامداری

بسیار موفق بوده بوده به طوری که طبق آمار شهرستان شهریار در بخش تولید مرغ گوشتی % ۴ و در تولید تخم

۱ و تولید شیر % ۵ درصد و همچنین در تولید گوشت قرمز ۷۰۰۰ تن از تولید کل کشور را به خود / مرغ % ۴

اختصاص داده است.

صنعت شهرستان شهریار

معادن:

شهرستان شهریار همچون سایر مناطق ایران دارای معادن متعددی از جمله سیلیس ،نمک ماسه و شن وخاک

می باشد وضعیت طبیعی شهرستان و سابقه وجود جریانات سطحی اراضی شمال منطقه انباشت انوع مخلوط

شن و ماسه بصورت رسوبات آبرفتی را در پی داشته در قسمت شمال شهریار زمینهای آبرفتی از جریان سیلاب

رودخانه کرج بوجود آمده و اکنون به دلیل ایجاد سد کرج و قطع آب از زمینهای موصوف شرکت متعددی امر

بهره برداری از شن و ماسه این منطقه را بر عهده دارند در حال حاضر تعداد معادن شن و ماسه قریب ۱۲ واحد

می باشد.

واحدهای بهداشتی و درمانی شهرستان شهریار:

شهرستان شهریار دارای سه بیمارستان به نام های تامین اجتماعی شهریار، سجاد و روانپزشکی میلاد بوده و

بیمارستان نور که در حال حاضر در حال احداث می باشد.علاوه بر اینها دارای درمانگاهها و مراکز بهداشتی

زیادی بوده که آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد.

وضعیت آلودگی هوا شهرستان شهریار

از آنجا که اغلب صنایع مستقر در این حوزه از سوختهای فسیلی استفاده می نمائید لذا دارای بار آلودگی قابل

ملاحظه ای برای منطقه می باشد و طی سالیان اخیر با اقدامات صورت پذیرفته تنها برخی از این صنایع با

استفاده از سیستم فیلتراسیون نسبت به کاهش آلودگی هوا تلاشهایی انجام داده اند.

وضعیت آلودگی آب و خاک:

عدم کنترل دقیق زیست محیطی باعث هدایت پس آب صنعتی بسیاری از صنایع منطقه به چاههای جاذب و یا

زمین های زارعی که موجبات آلودگی آب وخاک را فراهم آورده در این راستا اقداماتی اخیرا جهت تجهیز این

صنایع به سیستم تصفیه فاضلاب صورت پذیرفته است که کفایت این امر را نمی کند. از طرفی تخلیه غیر مجاز

و غیر اصولی ضایعات صنعتی همچون پسماندها و ضایعات شیمیایی زباله های شهری نخاله های ساختمانی و

زباله های بیمارستانی در حواشی شهرها و شهرک های وراههای مراصلاتی موجب بروز مشکلات عدیده زیست

محیطی برای این منطقه گردیده است که این امر علاوه بر کاهش مطلوبیت خاک در برخی موارد صدمات و

خسارات غیر قابل جبرانی به ساکنین منطقه وارد می سازد.

پسماندها:

مشکلات زیست محیطی ناشی از جمع آوری و حمل و نقل و دفع غیر اصولی و غیر بهداشتی مواد زاید جامد از

زباله ها شهری و صنعتی و بیمارستانی ، نخاله های ساختمانی و تعدد مراکز و جایگاههای نامناسب دفع زباله در

شهر ها وبخش های تابعه شهرستان و عدم تمرکز زباله در یک منطقه مناسب و مورد تائید و مطابق

استانداردهای ملاک عمل و … ، مشکلات عدیده ای را متوجه محیط زیست منطقه نموده است.

مشکلات و معضلات محیط زیست انسانی:

شهرستان شهریار نیز نظیر بسیاری از مناطق پر جمعیت و کلان شهرهای دیگر کشور از معضلات زیست

محیطی متعددی برخوردار بوده که مسئولین شهرستان را متوجه مسئله کنترل و پایش زیست محیطی به دلیل

روند رشد سریع و نامتوازن و ناهمگون ( از لحاظ جمعیت ، استقرار صنایع و … ) از طریق ارگانهای ذیربط از

جمله محیط زیست نموده است که مهمترین آنها به طور خلاصه به قرار ذیل است.

-۱ مشکلات زیست محیطی ناشی از واحدهای صنعتی مستقر در بافت مسکونی شهرها که مشمول بند ۴

دستورالعمل و ضوابط ملاک عمل سازمان متبوعه می باشد.

-۲ مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیت های تولیدی و صنعتی و خدماتی غیرمجاز مستقر در شهرستان

شهریار.

-۳ وجود مناطق و نواحی غیرمجاز شهرستان از جمله لکه صنعتی گلگون

-۴ عدم طرح هادی جامع و تفصیلی در شهرهای تابعه بطور کامل و گویا که با توسعه پایدار به مفهوم واقعی

کلمه همخوانی داشته باشند .

-۵ تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب و تبدیل باغات به مناطق مسکونی ، صنعتی و تجاری از نظیر باغات

شهرستان

-۶ آلودگی آبها بویژه آبهای زیرزمینی ناشی از فعالیت صنایع ، منابع شهری ( خانگی ، تجاری ) و کشاورزی با

توجه به اینکه استحصال آب شرب شهرستان از منابع آبی زیرزمینی تامین گردد و اراضی منطقه بیشتر آبرفتی

می باشد این مساله حائز اهمیت است.

-۷ آلودگی هوا و مشکلات ناشی از آن که اغلب در اثر فعالیت واحدهای تولیدی شن و ماسه و آسفالت در منطقه

بهاء شهریار می باشد البته عدم وجود پوشش گیاهی مناسب و کمربند سبز در حاشیه معادن شهرستان و وزش

بادهای محلی در منطقه آلودگی هوا را در این خصوص تشدید می نماید.

-۸ معضلات ناشی از جمع آوری پسماندها، حمل، دفع غیر بهداشتی زباله های شهری و صنعتی و بیمارستانی ،

نخاله های ساختمانی و مراکز موقت جمع آوری زباله در شهر ها ی شهرستان و مسافت طولانی تا مرکز دفن

اخترآباد در شهرستان ملارد که مشکلات عدیده ای را متوجه محیط زیست منطقه نموده است.

-۹ عدم استقرار و تجهیز ادارات و ارگانهای ذیربط دولتی مناسب با اوضاع و نیازهای شهرستان از جمله محیط

زیست که در حال حاضر فاقد امکانات کافی جهت انجام وظایف خود می باشد.

سیمای محیط زیست طبیعی شهرستان شهریار

توپوگرافی

از نظر توپوگرافی این منطقه دارای دو نوع مرفوژنز می باشد یکی در شرق شهرستان که به صورت دشت مسطح

و عاری از هر گونه ارتفاع بوده و دیگری منطقه غرب آن که دارای ناهمواری و پستی و بلندی بوده و متشکل از

ارتفاعات منفرد است که در این منطقه می توان به کوههای کردها با ارتفاع ۱۷۹۸ متر آق داغ با ارتفاع ۱۳۹۹

متر جارو با ارتفاع ۲۰۵۰ متر و تخت رستم با ارتفاع ۱۳۷۰ متر اشاره نمود.

وضعیت اقلیمی / آب و هوای شهرستان شهریار

میزان بارش و نزولات جوی

وضعیت و میزان بارش و نزولات جوی در شهرستان شهریار را می توان بدین صورت تقسیم بندی نمود. در

۴ روز توأم با مه ، / ۴ روز توأم با برف، ۱ / شهریار بطور میانگین در طی سال نزدیک به ۷۱ روز توأم با باران ، ۱۰

۴/۱۱ روز توام با گرد و غبار و ۸ روز هم توام با رعد و برق قابل تشخیص است. .

۷ میلی / نتایج بدست آمده از آمارگیری طی سه دهه گذشته در شهریار نشان می دهد که میانگین بارش ۲۴۷

۷ میلیمتر و / لیتر بوده و از این میزان بارش بیشترین بارندگی اختصاص به ماههای بهمن و اسفند با میزان ۳۹

کمترین بارش هم به ماههای خرداد و تیر با ۶ میلیمتر اختصاص داشته است

۷ میلی متر و یا ۱۲ فروردین تا / حداکثر بارندگی در طول شبانه روز را می توان از ۱۲ بهمن تا ۱۲ اسفند با ۳۹

۱۰ اردیبهشت با ۳۹ میلی متر و از ۹ مهر تا ۱۹ آبان با ۳۸ میلی متر و حداقل آنرا از ۱۱ خرداد تا ۹ تیر ماه با ۶

میلی متر مشاهده نمود.

دمای هوا شهریار / هواشناسی شهریار

میانگین سالانه دمای هوا که در حقیقت میانگین روزانه دما برای تمام سال و مهمترین پارامتر اقلیمی است از

۷ درجه سانتی گراد متغیر است . تغییرات میانگین سالانه دما بر حسب ارتفاع / ۶/۶ درجه سانتی گراد تا ۱۶

۵ درجه / ۵ درجه سانتی گراد برای هر هزار متر ارتفاع بوده و حداکثر دمای مشاهده شده برابر ۴۵ / حدود ۶

سانتی گراد و حداقل دمای ثبت شده ۱۹ – درجه سانتی گراد می باشد . ضمنا گرمترین ماههای سال تیر و

مرداد و سردترین آن دی وبهمن می باشد.

روزهای یخبندان:

۳ روز ، مارس / ۲ روز، فوریه ۱۳ / ۱ روز دارای یخبندان که در ماههای ژانویه ۲۰ / بطور کلی در طی سال حدود ۵۳

۳ روز ، نوامبر و دسامبر ۱۳ روز بوده است. / ۳/۴ روز آوریل ۰

تابش خورشید:

۱۰ ساعت در تیرماه و سالانه آن / ۲ ساعت در دیماه و ۳۴۶ / متوسط ساعات آفتابی ماهیانه در شهریار برابر ۱۶۵

برابر ۲۹۸۵ ساعت می باشد.

رطوبت نسبی:

۴ درصد بوده که / به طور کلی بر اساس نتایج بدست آمده از آمارهای سه دهه گذشته رطوبت نسبی سالانه ۴۵

۲ درصد به ۱۱ دی تا ۱۱ بهمن اختصاص داشته و کمترین مقدار آن مربوط به ۱۰ / بیشترین مقدار آن با ۶۴

۵ درصد می باشد. / مرداد تا ۹ شهریور ۲۴

جریانات هوائی:

در تاریخ آمده که بادهای موسمی شهریار، دارای شدت بوده و با برخورد با چهره افراد ، آن را سیاه می نموده

است اما امروزه نه از آن بادها خبری هست و نه از مردمی که چهره هایشان بر اثر وزش باد شهریار سیاه شده

شهرت « باد شهریار » که با نام « جریان هوایی » باشد . از مهمترین جریانات هوائی این شهرستان می توان به

یافته است اشاره نمود . جهت وزش این جریان هوایی در منطقه وجود دارند که مهمترین آنها را می توان به

شرح ذیل تقسیم بندی نمود:

۱ -جریان هوایی خفیف در شب ۴ -جریان هوایی گرم در تابستان

-۲ جریان هوایی در پائیز و زمستان ۵ -جریان هوایی تابستان توأم با گرد و غبار

۳ -جریان هوایی غالب مدیترانه ای درا وایل مهر ماه

۱ -تقسیمات اقلیمی ( آب و هوا )

شهریار منطقه ای است با آب و هوای نسبتا خشک دارای زمستانهای نسبتا سرد و تابستانهای گرم ضمن اینکه

بادهای موسمی آن از گذشته های دور شهرت فراوانی داشته است.

از سوی دیگر آبهای سطحی در منطقه طی سالهای اخیر بشدت کاهش یافته که البته این امر ناشی از دلایل

متعددی می باشد که بعضی از آنها را به تفکیک مورد بررسی قرار خواهیم داد . اما به هر حال کاهش منابع آبی

چه سطحی و چه زیرزمینی از مهمترین دلایلی است که باعث شده هوای منطقه گرم و خشک گردد.

– آبهای سطحی

از آنجا که حوزه آبریز رودخانه های جاری در شهرستان در محدوده خارج از آن قرار دارد لذا آبگیری این

رودخانه ها نیز در خارج منطقه صورت می پذیرد ازطرف دیگر با عنایت به اینکه آب های سطحی منطقه با رژیم

غیر منظم در جریان بوده و در فصول بارش رودخانه های منطقه به حرکت در می آیند به همین دلیل در

خصوص آبهای سطحی منطقه به موارد ذیل می توان اشاره نمود .

گودال سطحی آب

در این شهرستان مخازن سطحی آب به صورت دائمی وجود ندارد ولی چاله های شمال آن (سازکو) که قبلا جز

معادن شن و ماسه بوده در سالهای پر باران به عنوان مخازن سطحی مورد استفاده قرار می گیرند

کانال های آبی

عمده ترین کانال موجود در منطقه اختصاص به کانال فردیس – رباط کریم با طولی معادل ۲۸ کیلومتر دارد که

توسط بتون ودر مقطع ذوزنقه و با ظرفیت ۲ متر مکعب بر ثانیه ساخته شده است اما از آنجا که منبع تامین آب

این کانال ذخایر آبی سد امیرکبیر می باشد لذا می توان گفت که به طور فصلی و گاها بصورت مقطعی مورد

استفاده قرار می گیرد کانال دیگری که در منطقه وجود دارد مربوط به کانال عمومی شهرآباد است.

انهار:

غالب انهار موجود در شهرستان سنتی بوده و بر اساس اصول فنی و مهندسی ساخته نشده اند ، لذا به میزان

زیادی ، آب در جریان را به هدر می دهند .

-۲ آبهای زیرزمینی:

از عوامل اصلی خوش آب و هوا بودن این شهرستان که معروفیت و اشتهار خاصی بدان بخشیده وجود منابع

زیرزمینی آب از قبیل چشمه ها و قنوات می باشد. با کاهش آبهای سطحی که از ارتفاعات اطراف منطقه بویژه

کرج به سمت این شهرستان در جریان بود کشاورزان ناگزیر به استفاده از آبهای زیرزمینی شدند و این عامل

موجب گشت تا سطح آبهای زیرزمینی نیز سال به سال کاهش یابد . از سوی دیگر با کاهش سطح آبهای

زیرزمینی چشمه ها و قنوات کم کم جای خود را به چاههای عمیق و نیمه عمیق دادند. بر همین اساس در حال

حاضر عمده ترین منابع آب شرب و کشاورزی این شهرستان را چاههای آب عمیق و نیمه عمیق تشکیل میدهد

وضعیت فضای سبز

شهرستان شهریار از فضای سبز شهری نسبتا خوبی برخوردار بوده و از طرفی به دلیل وجود زمین های زراعی و

باغات میوه در شهرستان آن را نگین غرب استان تهران می نامند. به طوری که بخش قابل توجهی از جمعیت

شاغل این شهرستان به فعالیتهای کشاورزی اشتغال داشته و فعالیتهای صنعتی در شهریار نشان میدهد که

تولید انواع محصولات مربوط به بخش کشاورزی مانند : کمپوت انواع میوه ها ، رب گوجه فرنگی ، مواد لبنی و

سایر مواد غذایی از جایگاه ویژه ای برخوردار است . یشنهاد نمود در صورتیکه فعالیتهای صنعتی نیز در راستای

فعالیتهای کشاورزی باشد می تواند به پایداری کشاورزی و روستاها نیز کمک نماید بنابراین صنایع تبدیلی

کشاورزی در بین صنایع مستقر در منطقه از جایگاه ممتازی برخوردار می باشد بدیهی است توجه به این شاخه

از صنعت به عنوان یک منبع درآمد جنبی در توجیه پذیر شدن بخش کشاورزی نقش بسیار اساسی را دارا می

باشد.

۱ -کشاورزی:

با عنایت به موقعیت جغرافیایی ، شرایط اقلیمی ، نوع خاک و سایر استعدادهای بالقوه ای که در منطقه وجود

دارد می توان اذعان نمود که اراضی موجود در شهرستان شهریار از قابلیت بسیار بالایی جهت کشت محصولات

کشاورزی برخوردار بوده و به همین جهت فعالیت کشاورزی یکی از فعالیتهای اصلی ساکنین منطقه محسوب

شده و از رونق خاصی برخوردار می باشد . اما لازم به ذکر است که کمبود آبهای جاری و پائین بودن سطح

آبهای تحت الارضی و کاهش نزولات جوی طی سالهای اخیر ، کشاورزی منطقه را دچار مشکلات عدیده ای

نموده بطوریکه حتی در بخشهایی کشاورزی را نابود و یا حداقل مختل کرده است . فعالیتهای کشاورزی

شهرستان شهریار را می توان در بخشهای باغداری ، زراعت ، دامداری و دامپروری مورد توجه قرار داد.

باغداری:

در شهرستان شهریار ۱۳۵۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت محصولات باغی مختلف قرار داشته و توجه به

اهمیتی که کشاورزی این شهرستان از لحاظ نزدیکی به بازار مصرف تهران دارد ، و همچنین نقشی که به لحاظ

تامین فضای سبز و تعادل اکولوژیکی و زیست محیطی در سطح استان دارد ( با مشکل آلودگی هوا مواجه است

) حفظ و توسعه آن بسیار ضروری می نماید.

ترکیب باغات زیر کشت این شهرستان را می توان بدین طریق تفکیک نمود از مجموع ۱۳۷۵۰ هکتار باغات

موجود ۲۵۲۰ هکتار تاکستان و ۱۱۲۳۰ هکتار باغات سر درختی است که محصولات تولید شده در این باغ ها

بخش عمده ای از میوه مصرفی تهران و شهرستانهای همجوار را تامین می نماید.

مناطق تحت مدیریت:

شهرستان شهریار فاقد مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

مشکلات و معضلات محیط زیست طبیعی:

یکی از مشکلات ومعضلات محیط زیست طبیعی شهرستان شهریار با عنایت به وسعت قابل توجه آن نبود

نیروی انسانی کافی جهت پایش در سطح شهرستان می باشد.

خدمات قابل ارائه

-۱ بررسی استعلامات واصله از سایر ارگان ها از جمله جهاد کشاورزی و اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان

-۲ گشت و پایش صنایع مختلف و واحدهای خدماتی و کشاورزی

-۳ بررسی شکایت های واصله مردمی و ارگان های مختلف

-۴ جمع آوری و انتقال واحدهای غیرمجاز مستقر در سطح شهرستان

-۵ نمونه برداری از واحدهای صنعتی و بررسی میزان آلایندگی آن ها طبق استانداردهای سازمان حفاظت محیط

زیست

-۶ تعیین واحدهای آلاینده در سطح شهرستان

-۷ آموزش و تنویر افکار عمومی در جهت ارتقای فرهنگ زیست محیطی جامعه

-۸ نظارت بر مدیریت پسماندهای شهری،صنعتی و..__

Views: 106