دومین کارگاه آموزشی مثبت اندیشی ویژه پرسنل بهزیستی شهرستان شهریار دراین اداره برگزارشد.

دومین کارگاه آموزشی مثبت اندیشی ویژه پرسنل بهزیستی شهرستان شهریار دراین اداره برگزارشد.

دومین کارگاه آموزشی مثبت اندیشی براساس نظرات سلیکمن(روانشناس مثبت نگر) در اداره بهزیستی شهریار برگزار گردید.

این کارگاه شامل عناوینی همچون :

زندگی باانگیزه وبانشاط

متعهدانه

ومعناگرایانه ویژه پرسنل اداره بهزیستی شهرستان شهریار برگزارشد.
به گزارش شهریارنگار و به نقل از روابط عمومی بهزیستی شهریار:

دومین کارگاه آموزشی مثبت اندیشی ویژه پرسنل بهزیستی شهریار باتدریس آقای دکترقره باغی برگزارشد.
دکترقره باغی دراین راستا به ارائه مطالب زیر پرداخت:
-در نگاه منفی ترس وقانون مداری وآوردن دلایل وجود دارد ولی درنگاه مثبت ومنفی اضطراب حاکم می شود

وسعی میشه از قوانین استفاده شود ولی در نگاه مثبت ترس واضطراب نباشه خلاقیت نشان می دهیم.

چنانکه انسانهای قانونمند آسیب می زنند چون از خود توان ندارند که خلاقیت داشته باشند وکل تفکرشان شامل سازندگی است.
وی افزود: در بسیاری از موارد خلاقیت آدمهای خلاق توانسته افراد خلافکار را درستکار کند .
درادامه دکترقره باغی اشاره به نظرات سلیکمن کردکه یه زمانی همه دنبال بیمارروانی بودند

واما علامتها ی آن چیست؟ دنبال طبقه بندیها ودر نهایت مثبت نگری می تواند کمک به بیمار کند

چنانکه سروتین –دوپامین وآندرفین ترشح می شود که در اثر مثبت اندیشی است واضطراب دراثرترشح کورتیزول است.

وماباید بدانیم که چقدر وچه زمانی وچه شرایطی که آسیب نخورد وآسیب نزند باید مثبت نگرباشیم.
مثبت اندیشی شامل خنده وشادی میتواند باشدوخوب است که درادارات هفته ای یکساعت خنده درمانی  وجود داشته باشد

چنانکه خنده مزایا وحسنات بسیاری در پی دارداز جمله:

۱-تنش واضطراب را کم می کند
۲-۴۵ دقیقه فرد با خنده رلکس می شود
۳- سیستم ایمنی بدن را قوی می کند
۴-ازهورمونهای اضطراب می کاهد وتعداد سلولهای ایمنی بدن را افزایش می دهد
۵-موجب افزایش پادتن های ضدعفونی می شود
۶-موجب افزایش آندورفین می شود.

بازدیدها: ۵۵