دار زدن پسری در باغی در شهریار ؛ خودکشی یا قتل ؟؟؟؟

دار زدن پسری در باغی در شهریار ؛ خودکشی یا قتل ؟؟؟؟

دار زدن پسر درشهریار

رسیدگی به این پرونده از پنج سال قبل به دنبال پیدا شدن جسد حلق‌آویز پسر جوانی به نام شهاب در باغی در شهریار آغاز شد .

شواهد نشان می‌داد پسر جوان به استقبال مرگ رفته و در باغ خودش را حلق‌آویز کرده است .

جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و کارشناسان مرگ شهاب را خودکشی اعلام کردند.

اما چند روز بعد پدر و مادر وی به پلیس آگاهی رفتند و شکایتی را مطرح کردند

ماجرای کشف جسد حلق آویز در باغ شهریار چه بود؟

پدر شهاب گفت :وقتی جسد پسرم در باغ پیدا شد همه فکر می‌کردند او خودکشی کرده است.

اما یک روز بعد از مراسم ختم پسرم یکی از دوستان صمیمی او به سراغم آمد و حرفهای عجیبی می‌زد .

این مرد میانسال ادامه داد: دوست شهاب می گفت پسرم از مدت‌ها قبل با یکی از دوستانش به نام فرید به شدت اختلاف داشته وبارها از سوی او تهدید به مرگ شده است .

حالا من به فرید مشکوک هستم وگمان می کنم او پسرم را کشته و با صحنه سازی پلیس را گمراه کرده تا همه فکر کنند پسرم خودکشی کرده است.

من از او شکایت دارم .

با این شکایت پلیس به تحقیق پرداخت اما ردی از فرید به دست نیاورد .

در حالی که شواهد نشان می‌داد فرید به مکان نامعلومی گریخته است

پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری تهران ارسال شد .

تحقیق از دوستان شهاب نشان می داد پسرجوان از مدتی قبل به افسردگی مبتلا بوده است.

قضات دادگاه پس از بررسی پرونده و با توجه به نظر پزشکی قانونی که مرگ را خودکشی اعلام کرده بودند

و با توجه به اینکه ثابت شده بود شهاب از مدت‌ها قبل به افسردگی مبتلا بود مرگ وی خودکشی و پرونده را مختومه اعلام کردند .

پرونده مختومه شد

پس از صدور این حکم ،اولیای‌دم به آن اعتراض کردند و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

در این میان پدر شهاب گفت :باید فرید پیدا شود و بازجوئی از او به صورت دقیق انجام شود.

من شک ندارم او در مرگ پسرم دخالت داشته و من از او شاکی هستم .

پلیس هیچ ردی از او به دست نیاورده و چنانچه نتواند ردی از او به دست بیاورد ، من درخواست دارم تا دیه پسرم از صندوق بیت المال به ما پرداخت شود.

با درخواست جدید پدر شهاب، قضات دیوان عالی کشور به بررسی دوباره پرونده پرداختند و حکم صادره را شکستند .

قضات دیوان عالی کشور اعلام کردند لازم است پرونده بار دیگر در دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شود تا اولیای دم متضرر نشوند.

به این ترتیب پرونده برای رسیدگی موشکافانه به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد

تا بار دیگر به آن رسیدگی شود این در حالی است که پلیس با گذشت ۵ سال از این ماجرا هنوز ردی از فرید به دست نیاورده است.

دار زدن پسر درشهریار