خلاقیت کودک را درک کنیم / روانشناسی کودک

خلاقیت کودک را درک کنیم / روانشناسی کودک

خلاقیت کودک را درک کنیم

خلاقیت کودک

سمیه روغنی- کارشناس ارشد روانشناسی

شهریار نگار

چندى پیش در اینستاگرام با پستى مواجه شدم که وجودم را سرشار از لبخند وامیدوارى کرد.
جملاتى زیبا وسرشار از خلاقیتِ کودکى که شاید ما به مثابه ى والدین، معلم و… هر روز با آنها برخورد مى کنیم.
جملات این کودک را بخوانید وبه نگاه سرشار از خلاقیت وپویایى که نسبت به جهان پیرامونش دارد غبطه بخورید.
مثلا این جمله ى او ” آدم فضایى با زمین فوتبال بازى کرد” نشان از درک عمیق ودقیق او از خود به عنوان قطعه اى کوچک از پازلِ بزرگى به نام دنیاست. او با جمله اش از وجود کوچک، اما موثرش در دنیاى بزرگى ِکه براى آدم فضایى قصه اش توپى بیش نیست سخن مى گوید.
ویا ” دوچرخه براى خودش رقصید” گویاى وجودى لبریز از شادى، اعتماد به نفسى تحسین برانگیز است. او مى داند براى داشتن نگاهى با نشاط به دنیا باید ابتدا خودت بخندى وشادى کنى.
اوسرخوش از تمام لحظات کودکى اش با اسباب بازیهایش لذت مى برد و زندگى را لمس مى کند.
فضاى فانتزى ذهن، جملاتى همراه با چاشنى طنز اما واقعى وگاهى خیالى، استفاده از ویژگیهایى مانند رقصیدن، خوردن، جشن گرفتن ونسبت دادن آن به اشیاء نشان از اوج خلاقیت این کودک عزیز دارد.
امیدوارم والدین این کودک به دور از توهم دادن به او که نابغه اى تمام عیار است وبا دیگران متفاوت است،مسیر رشد وبالندگى اش را با تشویق وترغیب فراهم نمایند.
آرزو دارم نظام آموزشیمان که عمدتاً در شناخت وپرورش استعدادهایى این چنین که کم هم نیستند نا کارامد نشان داده است، براى تغییر وبازسازى خود قدمهاى پر سرعت وموثرى بردارد.

بازدیدها: ۳۱۷