تکمیل بیمارستان امام خمینی شهریار در اولویت سازمان مدیریت و برنامه ریزی

تکمیل بیمارستان امام خمینی شهریار در اولویت سازمان مدیریت و برنامه ریزی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران:
تکمیل بیمارستان امام خمینی شهریار در اولویت سازمان مدیریت و برنامه ریزی/ سهم شهریار از اعتبارات ملی باید ارتقا یابد

شفیعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به اینکه تکمیل و بهره برداری بیمارستان امام خمینی(ره) شهریار در اولویت سازمان مدیریت استان است، گفت: سهم شهرستان شهریار بایستی در جذب اعتبارات ملی بایستی ارتقا پیدا کند.

مسعود شفیعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران روز گذشته در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان شهریار اظهار داشت:

محورهای مورد بیان در جلسه منطبق بر برداشت های ما در سازمان مدیریت و برنامه ریزی است و شهرستان شهریار با جمعیت حدود ۱ میلیون نفری دارای شرایط و ظرفیت های ویژه در کشور است.
وی افزود: شهریار از جمله شهرستان های است که متاثر از پدیده فرونشست است و با

تمام این تفاسیر اهمیت مقوله آب در شهریار بیش از پیش نمایان می شود و باید اتکا

به منابع آبی زیرزمینی کاهش یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بیان کرد:

موضوع بهداشت و درمان و آموزش و پرورش در شهریار با توجه به جمعیت بالا در منطقه

از اهمیت بالا برخورد است و بایستی تلاش شود با برنامه ریزی صحیح به سمت استانداردهای متوسط استانی و فرمانداری حرکت کنیم.


شفیعی گفت: بیمارستان شهریار در اولویت سازمان برنامه و بودجه استان تهران است و دغدغه تکمیل و بهره برداری هر چه سریعتر این بیمارستان در استان وجود دارد.


وی ادامه داد: منابع و اعتبارات استانی پاسخگوی نیازهای شهرستان های تهران نیست و

تنها بخشی را پوشش می دهد و سهم شهرستان شهریار از اعتبارات ملی بایستی ارتقا یابد

و بایستی دستگاه های مربوطه در شهرستان تلاش مضاعفی داشته باشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تصریح کرد:

بایستی بر اساس تبصره ۱۹ قانون بودجه امسال بخش خصوصی را در اجرا و تکمیل پروژه های نیمه تمام مشارکت دهیم تا با توجیه و دفاع از پروژه اعتبارات مصوب ملی را دریافت کنیم.

بازدیدها: ۹