تعزیرات حکومتی تهران:محکومیت میلیاردی شرکت تعاونی صنف پلاستیک شهریار

تعزیرات حکومتی تهران:محکومیت میلیاردی شرکت تعاونی صنف پلاستیک شهریار

شهریارنگار پایگاه اجتماعی شهر (shahriarnegar.com)

تعزیرات حکومتی تهران از محکومیت ۱۸۰ میلیارد ریالی مدیرعامل شرکت تعاونی صنف پلاستیک و ملامین شهریار خبر داد.
محکومیت میلیاردی شرکت تعاونی صنف پلاستیک شهریارمدیرکل تعزیرات حکومتی

به گزارش شهریارنگار و به نقل از خبرگزاری صدا وسیما؛ از محکومیت ۱۸۰ میلیارد ریالی مدیرعامل شرکت تعاونی صنف پلاستیک و ملامین شهریار به اتهام عرضه خارج از

شبکه مواد پتروشیمی خبر داد.
محمدعلی اسفنانی افزود: جمعی از واردکنندگان ظروف یکبار مصرف از فروش آزاد

مواد اولیه مورد نیازشان شکایتی داشتند که پرونده در اداره کل تعزیرات تهران بررسی شد.
وی گفت: حسین معینی مدیرعامل شرکت تعاونی صنف پلاستیک شهریار ۹ قلم کالای

مواد پتروشیمی به میزان ۲ هزار و ۷۴۲ تن با ارز دولتی دریافت کرده بود که ۲ هزارو

۴۲۴ تن را به قیمت آزاد و به غیر از اعضا و تولیدکنندگان واقعی عرضه کرده بود که از

نظر تعزیرات این اتهام، ​عرضه خارج از شبکه محسوب می‌شود.
اسفنانی ادامه داد: از کل این ۹ قلم کالای مواد پتروشیمی، متهم مذکور فقط ۳۱۸ تن

را به مصرف کننده واقعی داده بود و بر همین اساس آقای حسین معینی با حکم

قطعی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران به پرداخت ۱۸۰ میلیارد ریال جریمه

نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد