تصادف سه دستگاه خودرو سواری با یکدیگر باعث بروز خسارت مالی و متواری شدن راننده

تصادف سه دستگاه خودرو سواری با یکدیگر باعث بروز خسارت مالی و متواری شدن راننده

 

تصادف یه دستگاه خودرو سواری با یکدیگر منجر به بروز خسارت مالی و متواری شدن راننده  RD گردید.

به گزارش شهریار نگار: ساعت ۲۰:۳۹ روز دوشنبه شانزدهم مرداد ماه نودوشش طی تماس با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی شهریار تصادف سه دستگاه خودرو سواری با یکدیگر واقع در شهریار،بلوارآزادگان،خیابان بابا بزرگی گزارش گردید.
ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه ۷۰۱ کهنز را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود.
در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو آردی پس از برخورد با خودروهای پژو پارس و پراید از مسیر اصلی منحرف و با یک اصله درخت کنار حاشیه باغ برخورد نموده که منجر به بروز خسارت مالی و متواری شدن راننده خودرو آردی گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت سوخت خودروها و قطع سرباطری محل تحویل نیروی انتظامی مستقر در محل حادثه گردید.

بازدیدها: ۱۴