بیشترین علل اختلافات خانوادگی در غرب استان تهران

بیشترین علل اختلافات خانوادگی در غرب استان تهران

خانواده به عنوان رکن بنیادین جامعه انسانی و شالوده حیات اجتماعی محسوب می­گردد.

بیشترین علل اختلافات خانوادگی در غرب استان تهران:

متأسفانه امروزه کارکرد خانواده­های ایرانی به دلیل تغییر و تحولات گسترده در عرصه­های اجتماعی، تأثیر­پذیری جامعه از فرهنگ غربی

و هجمه گسترده فرهنگ غربی به هنجارها و ارزش­های ملی و سنتی دچار تغییرات چشم‌گیری شده است.

به گزارش شهریارنگار در تحقیقی که در  غرب استان تهران با موضوع “شناخت و بررسی علل اختلافات خانوادگی”

توسط اداره برآورد اجتماعی و افکارسنجی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران انجام یافته نشان

می­دهد ۱۰ مولفه اصلی که در اختلافات خانوادگی اثرگذار می باشند به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 

مؤلفهها خیانت خشونت اعتیاد مشکلات اقتصادی عدم

مهارت ارتباطی

عدم تعهد و

مسئولیت‌پذیری

احساس ناکامی مشکلات

ناشی از

خانواده‌های اصلی

مشکلات روانی تعارض با فرزندان
فراوانی  متغیر ۳۸ ۶۲ ۳۴ ۶۸ ۱۰۰ ۵۸ ۶۲ ۲۶ ۸۵ ۱۳

 

تغییر و تحولاتی که طی چند دهه گذشته تحت عنوان مدرنیته و جهانی شدن اتفاق افتاده،

پیامدهایی را از طریق دنیای اطلاعات و ارتباطات بر همه­ی سازه‌های اجتماعی از جمله خانواده به جا گذاشته است.

این شرایط نوین، با ایجاد نوعی اختلال هنجاری و دگر مختاری نوعی بی­نظمی مزمن و چندبعدی و تیرگی نقش‌ها و وظایف در نهاد خانواده ایجاد کرده است.

نتایج این بی نظمی و مزمن و اختلال هنجاری یا کارکردی در خانواده باعث شد خانواده از چند بعد مورد تهدید قرار گیرد.

تهدیدهای ارتباطی- زناشویی

همانند؛ نارضایتی از زندگی زناشویی، عدم تفاهم زن و شوهر، روابط ضعیف و غیر صمیمانه با همسر می‌باشد

که هر کدام از این تهدیدها زاییده خیلی از مسایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر جدید است.

با توجه به نتایج تحقیق حاضر خانواده امروزی از چند حوزه مورد مخاطره قرار گرفته است که این تهدیدات شامل حوزه اقتصادی،

مدیریتی، ارتباطی، اعتقادی خانواده می­باشد. تهدیدهای اقتصادی همچون؛ افزایش غیرقابل تحمل هزینه­های ماهانه،

نداشتن مسکن مناسب، کاهش سطح رفاه، بیکاری و… باعث شد سرپرستان خانواده وقتی کمی برای تربیت و با هم بودن داشته باشند

آن‌ها بیشتر در فکر معاش خانواده خود بودند. تهدیدهای مدیریتی ناشی از این تغییر و تحولات در نهاد خانواده شامل؛

بی­نظمی در امور مربوط به خانواده، بروز اختلاف خانوادگی بین اعضای خانواده، ناتوانی در حل مشکلات بین اعضا

به خاطر از بین رفتن فضای گفتمان و گفتگو در کانون خانواده است.

تضعیف فضای گفتگو و تعامل در خانواده به عنوان عاملی موثر در نقش اساسی در افزایش اختلافات خانوادگی دارد.

به طوری که امروزه اشتغال والدین به خصوص زنان و چندشغله بودن مردان، وجود رسانه‌های قوی با برنامه‌های جذاب

برای همه سنین و خستگی‌های ناشی از کار وقتی برای همفکری و گفتگو در خانواده نگذاشته است.

به طوری که گفتگو ها بیشتر در زمان کار از طریق تلفن و پیامک انجام می‌شود.

 

 

بازدیدها: ۲۱۰