برگزاری مراسم عزاداری های سه سا له های حسینی در مهدهای شهریار

برگزاری مراسم عزاداری های سه سا له های حسینی در مهدهای شهریار

شهادت حضرت رقیه (س) سند مظلومیت شهدای عاشورا است.

رییس بهزیستی شهریار: شهادت حضرت رقیه (س) سند مظلومیت شهدای عاشورا است
به گزارش شهریارنگار احسان سبزگلین  درخصوص مراسم عزاداری سه ساله حسینی متذکرشد:

شهادت حضرت رقیه (س) سند مظلومیت امام حسین(ع) و شهدای عاشورا است

و قیام عاشورا را حرکتی بزرگ برای نمایش چهره اسلام ناب دانست و اظهار کرد:

نهضت امام حسین (ع) دارای اسنادی پیدا و پنهان است که همه اسناد قیام این امام حاکی از مظلومیت آن و یارانش را دارد.
وی با بیان اینکه شهادت حضرت رقیه (س) نشان می دهد جریان حاکمیت یزید به هیچ کس رحم نکرد

و حتی کودک ۶ ماهه را هم مورد هدف قرار داد.
سبزگلین حجاب، عفت و حیای آن حضرت را الگویی برای بانوان جامعه اسلامی دانست و خاطرنشان کرد:

حجاب و عفت زنان و دختران اهل بیت حتی در شرایط اسارت، الگو و اسوه ‌ای برای همه بانوان جهان در طول تاریخ است

که باید آموزش وتربیت صحیح کودکان درمهدهای کودک ما براساس آموزه های دینیمان باشدچنانکه مهد کودک کانون فرهنگی – تربیتی اطلاق می شود .

 

بازدیدها: ۱۹