برقراری ارتباط هوائی خط پرندک شهریار

برقراری ارتباط هوائی خط پرندک شهریار

با هدف بالا بردن ضریب اطمینان شبکه برق منطقه کرج و شهریار ارتباط هوائی خط پرندک – شهریار برقرار شد
با هدف بالا بردن ضریب اطمینان شبکه برق منطقه کرج و شهریار و ایجاد نقطه مانوری مطمئن جهت

تغذیه پست ۶۳ کیلوولت شهریار در صورت بروز حادثه و ضریب اطمینان شبکه، ارتباط هوائی خط

۶۳ کیلوولت پرندک – شهریار ۶۳ برقرار شد.

به گزارش شهریارنگار و به نقل ازپایگاه خبری توانیر به نقل از پایگاه خبری شرکت برق منطقه ای

تهران (تابش)، با هدف بالا بردن ضریب اطمینان شبکه برق منطقه کرج و شهریار و ایجاد نقطه

مانوری مطمئن جهت تغذیه پست ۶۳ کیلوولت شهریار در صورت بروز حادثه و ضریب اطمینان

شبکه،ارتباط هوائی خط ۶۳ کیلوولت پرندک – شهریار ۶۳ با استفاده صد در صدی از تجهیزات

ساخت داخل مانند سیم، مقره و یراق آلات خط و هزینه ای بالغ بر سیصد میلیون تومان برقرار شد.
مجری طرح خطوط فوق توزیع در این مورد اظهار داشت: خط هوایی ۶۳ کیلوولت پرندک –

شهریار۶۳ که در سال گذشته جهت تغذیه موقت پست مطهری در کابل ارتباطی پست مذکور

ورود وخروج شده بود پس از تغذیه پست مطهری از پست ۲۳۰ شهریار بصورت اولیه خود

بازگردانده شد و در نتیجه پست پرندک مستقیماً به پست ۶۳ کیلوولت شهریار با خط هوایی ارتباط یافت.

امیرسعید بردبار در ادامه تصریح کرد: با جمع آوری تیرهای بتنی H و سرکابل های نصب شده در

طرح موقت واحیای خط هوایی ۶۳ کیلوولت پرندک – شهریار ۶۳ علاوه بر کاهش ریسک شبکه،

فضای موجود در پست ۶۳ شهریار آزاد شد که این امر کاهش خاموشی های احتمالی برای مشترکین

برق منطقه کرج و شهریار را در پی خواهد داشت.

بازدیدها: ۴۹