امنیت انتخابات شهریار چگونه تامین میشود ؟؟؟

امنیت انتخابات شهریار چگونه تامین میشود ؟؟؟

درهمایش مسئولان امنیت انتخابات شهریار وغرب استان تهران برضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشورهمراه باامنیت تاکید شد.

همایش مسئولان امنیت انتخابات غرب استان تهران در شهریار

به گزارش شهریارنگار ، استاندارتهران دراین همایش بااشاره به توطئه‌های استکبارجهانی و دشمنان برای برهم زدن نظم انتخابات گفت: مهمترین وظیفه ما تامین امنیت انتخابات ۲۸ خرداد است

و به همین منظور از مدتها قبل برای این امرمهم در حال برنامه ریزی هستیم .


انوشیروان محسنی بندپی افزود: برگزاری نشست‌هایی باحضور فرمانداران و فرماندهان انتظامی شهرستان‌های غرب استان تهران و آموزش برگزاری انتخابات در فضای امن ازجمله این کارها است.


فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران بااشاره به وجود ۱۳۲۵ صندوق اخذ رای در شهرستان‌های غرب استان تهران گفت: انتخابات ۲۸ خرداد در ۶ شهرستان و ۱۴۰ روستای غرب استان تهران برگزار خواهد شد .


سردارکیوان ظهیری افزود: آموزش‌های لازم به مسئولان شعب اخذرای داده شده است

و آماده ایم که انتخاباتی پرشور را همراه باامنیت کامل برگزار کنیم.

مسئولان برقراری امنیت انتخابات باید آموزش دیده باشند

حمیدرضا گودرزی معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران اظهار کرد:

بر اساس ماده ۱۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها هستند

وحق دخالت در امور اجرائی و نظارت را نخواهند داشت .


وی افزود: در تبصره این ماده قانونی آمده که در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیروهای کمکی،

با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی، نیروهای نظامی با نیروی انتظامی همکاری‌ می‌کنند.


معاون استانداری تهران آموزش را اساس برگزاری انتخابات دانست

و افزود: هر چه میزان آموزش به دست اندرکاران برگزاری و آشنایی آنان با قوانین بیشتر شود،

به همان میزان انتخابات سالم و با شکوه‌تری خواهیم داشت .


گودرزی تصریح کرد: تمامی مسئولان برقراری امنیت انتخابات باید آموزش‌های لازم را دریافت کنند

تا مراحل برگزاری انتخابات طبق قانون و شفاف برگزار شود.

امنیت انتخابات شهریار

بازدیدها: ۰