استقرار پکیج‌های موقت فاضلاب برای شهرک ثامن الائمه فردوسیه

استقرار پکیج‌های موقت فاضلاب برای شهرک ثامن الائمه فردوسیه

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار با اشاره قرار گرفتن محل پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک ثامن الائمه فردوسیه در مراحل اولیه اداری جهت اخذ مجوز گفت:

برای حل مشکل موقت استقرار پکیج‌های موقت توسط اداره آبفا پیش بینی شده است.

استقرار پکیج‌های موقت فاضلاب برای شهرک ثامن الائمه فردوسیه

به گزارش شهریارنگار و به نقل از خبرگزاری فارس فاطمه برنا رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار اظهار در خصوص مشکل فاضلاب شهرک ثامن الائمه شهر فردوسیه داشت: به تازگی و طی روزهای اخیر نامه‌ پروژه تصفیه خانه فاضلاب

شهرک ثامن الائمه فردوسیه به اداره حفاظت محیط زیست شهریار رسیده و

در مراحل اولیه کار قرار دارد.

وی افزود: بایستی از محل اعلام شده جهت احداث تصفیه خانه فاضلاب بازدید به عمل آمده، گزارش مورد بررسی قرار گرفته و تقاضا جهت اخذ نظر به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران ارسال شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار بیان داشت:

پروسه اخذ مجوز اداره حفاظت محیط زیست در حدود یک ماه انجام خواهد شد و

بایستی محل اعلام شده موارد و الزامات لازم از جمله فاصله مناسب با منطقه مسکونی

و عدم قرار گرفتن در بستر رودخانه را داشته باشد.

برنا تصریح کرد: ایجاد شبکه فاضلاب شهری در آن منطقه قاعدتا زمانی را به خود

اختصاص خواهد داد و در حال حاضر برای حل مشکل منطقه، سیستم پکیج موقت

جمع آوری فاضلاب توسط اداره آبفا تدبیر شده است که با طی شدن پروسه اداری

نصب آن با توجه به آماده بودن آن زمانی نخواهد برد.