استان تهران غربی باید ها و نباید ها / آیا شهریار مرکز استان تهران غربی خواهد بود؟

محمد رضا امینی عضو سابق شورای شهر شهریار و فعال اجتماعی سیاسی شهرستان شهریار با توجه  به اینکه تشکیل  استان  شهریار در ماه های اخیر جدی شده  است، آیا  تشکیل  استان  جدید را به عنوان  یک راهکار برای حل مشکلات شهرستان های غرب استان  تهران  مفید می دانید؟ ۱.باتوجه به گستردگی نسبتا زیاد استان تهران […]

محمد رضا امینی عضو سابق شورای شهر شهریار

محمد رضا امینی عضو سابق شورای شهر شهریار و فعال اجتماعی سیاسی شهرستان شهریار

با توجه  به اینکه تشکیل  استان  شهریار در ماه های اخیر جدی شده  است، آیا  تشکیل  استان  جدید را به عنوان  یک راهکار برای حل مشکلات شهرستان های غرب استان  تهران  مفید می دانید؟

۱.باتوجه به گستردگی نسبتا زیاد استان تهران تقسیم آن به دو یا حتی سه استان و تشکیل استان تهران غربی از جهت ملی و منافع کشوری بنظر بسیار لازم و ضروری می‌آید و اما اینکه منافع شهرستانها و مردم را تامین می‌کند یا نه مانده به نوع عملکرد دولت و افزایش سرانه ها و موضوعات بودجه‌ای و نگاه ویژه به حل مشکلات و همچنین چگونگی انتخاب مسئولین استان که آیا با سازوکار توانمندی و مصالح مردم انتخاب خواهند شد یا بر اساس مصلحت های حزبی و جناحی و وابستگی‌های خاص منصوب خواهند شد

روند  تبدیل  بخش شهریار به پنج شهرستان در طول چهل سال گذشته  را چگونه ارزیابی می کنید و نسبت  این روند با توسعه  را چه  می دانید؟


۲.تقسیم شهریار به ۵ شهرستان طی ۴۰سال گذشته امری لازم و اجتناب نا پذیر بود و قطعا به نفع مردم در این ۵شهرستان است و ادامه ساختار قدیم باتوجه به رشد و گستره مناطق از همه جهات به هیچ وجه با شرایط امروزی قابل انطباق و استمرار آن نبود

پنج شهرستانی  غرب استان  تهران  از منظر فرهنگی و اجتماعی تحولات عمیقی را شاهد بوده اند، با تشکیل استان جدید  سیمای فرهنگی و اجتماعی  آن چگونه است و چه فرصت ها وتهدید هایی دارد؟


۳ تشکیل استان تهران غربی قطعاً به نفع عمومی کشور و شهرستانی که مرکز استان قرار میگیرد است ولی در خوشبینانه‌ترین حالت برای شهرستان های تابعه هیچ فرقی نداشته و انتظار تحولات خاصی متصور نیست

بخش شهریار قدیم و شهرستان های فعلی غرب استان  از نظر سیاسی  چه ویژگی هایی  داشته اند و با تشکیل استان  چه تحولاتی در این  شهرستان ها به  وجود می آید؟


۴.بنظرم پاسخ این سوال در راستای پاسخ سوال قبل بوده و صرف تغییر در تقسیمات کشوری انتظار خاصی برای بهتر شدن یا تغییرات در ساختار سیاسی این حوزه متصور نمیباشد

شهرستان های غرب و جنوب غرب استان تهران از نظر اقتصادی و زیربنایی به شهر تهران  وابسته اند ، تشکیل  استان جدید چه تغییری  در تشدید یا کاهش  این وابستگی ایجاد پی کند؟


۵. الف همانگونه که قبلاً هم عرض کردم هرگونه تغییر چه مثبت و چه منفی در نوع عملکرد و نوع نگاه مسئولین ذیربط مستتر بوده و نفس تغییر بخودی خود عاملی برای اتفاقات خوب یا بد نمیباشد.
مزایای احتمالی وحدت و یکپارچگی و تاثیرات بیشتردر تسهیل ونقش و اراده مردم در اداره امور است
و معایب محتمل نیز بروز اختلافات بر سر تخصیص سرانه ها و برانگیختن برخی احساسات و انتظارات محلی و منطقه‌ای است
ب. تجزیه استان تهران و تشکیل استان تهران غربی بنظرم در شرایط روز بسیار لازم و ضروری بوده و در صورت عملکرد خالص و پاک و بدون غرض و مرض میتواند منشأ رشد و توسعه و رضایت بیشتر مردم گردد
ج. بعنوان یک شهریاری که عاشقانه دوستدار شهرستان و مردم خوب و نجیب آن هستم آرزو میکنم که این مرکزیت استان شهریار باشد ولی بازهم بنظرم موضوع باید به دقت و صداقت بررسی شده و آنچه را که خیرو مصلحت عموم مردم در این استان را شامل میشود را بدون دخالت امیال و سلیقه های سیاسی و نفسانی افراد ذی نفوذ انجام دهند
د . انتخاب مرکزیت استان یکی از اولویت‌های آن قطعاً سابقه تاریخی و پیشینه شهرستان باید باشد ولی اولویت‌های دیگری هم حتماً مورد نظر کارشناسان هست که باید خروجی این انتخاب رفاه و رضایت اکثریت شهروندان استان را شامل گردد.
البته بطور حتم این موضوعات قبلاً توسط مسئولان و کارشناسان متخصص لحاظ و منظور گردیده و شرایط بدقت احصا شده که لایحه تشکیل استان با نام و مرکزیت شهریار طرح شده است
و. قبلاً هم ذکر شد تجزیه استانهای بزرگ مثل تهران یا خراسان که سالها قبل انجام شد با توجه و رشد و توسعه و شرایط روز و مصالح کشور و مردم از جهات مختلف بسیار لازم و ضروری می‌باشد
ز. بنظر حقیر این تجزیه در تهران تا حد سه استان لازم است بشرطیکه در این تقسیمات فقط و فقط مصلحت کشور و مردم لحاظ شود
والعاقبه للمتقین

بیشتر بخوانید: استان تهران غربی باید ها و نباید ها / آیا شهریار مرکز استان تهران غربی خواهد بود؟