اجرای طرح ضربتی قطع انشعابات غیر مجاز شهرستان شهریار

اجرای طرح ضربتی قطع انشعابات غیر مجاز شهرستان شهریار

شهریارنگار پایگاه اجتماعی شهر شهریار

در نشست مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران با دادستان شهرستان شهریار، اجرای طرح ضربتی قطع انشعابات غیر مجاز و تشدید

برخورد با خاطیان در شهرستان شهریار مطرح شد .

به گزارش شهریارنگار وبه نقل از خبرگزاری برنادر این نشست مدیرعامل آبفای غرب استان تهران، با ترسیم محدوده

منابع تامین آب شرب اظهار داشت: تنها منبع تامین کننده آب شرب شهرستان شهریار، صرفا چاه و

منابع زیرزمینی بوده که با توجه به رشد جمعیت و توسعه شهر بویژه باغ ویلاها بعضا مشکلاتی را در تامین مواجه می کند.

مهدی اکبریان در ادامه گفت: از معضلات مهم آبفا ، متاسفانه انشعابات غیر مجاز در سطح شهرستان شهریار بوده

که همواره بخش مهمی از آب شرب تولیدی و مورد نیاز شهروندان برای مصارف غیر ضروری باغات صرف شده که نیازمند

حمایت دستگاه قضایی می باشد.

در این جلسه دادستان شهرستان شهریار بیان داشت : دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان انشعابات غیر مجاز

برای مصارف باغات و یا باغ ویلا حمایت می کند.

عسگری پور در ادامه ضمن تا کید بر عمل مجرمانه بهره برداری غیر مجاز از تاسیسات آب افزود:

شرکت آب و فاضلاب طرح کلی مقابله با برخورد و جمع آوری انشعابات غیر مجاز را تدوین کرده و سپس با حضور عوامل قضایی،

انتظامی و با همکاری سایر ادارت نسبت به جمع آوری آن در سطح شهرستان شهریار اقدام شود.

در پایان محسن احمدی مدیر امور آب و فاضلاب شهریار گزارشی کامل از اقدامات انجام شده در خصوص برخورد

با انشعابات غیرمجاز ارائه داد.