آلودگی آب شرب در روستای اسکمان شهریار

آلودگی آب شرب در روستای اسکمان شهریار

روستای اسکمان شهریار و مشکلات و معظلات آب شرب در این روستا

روستای اسکمان شهریار

آلوده بودن آب شرب در روستای اسکمان شهرستان شهریار باعث گلایه ساکنان این منطقه شده است.

به گزارش شهریارنگار، آب شرب در روستای اسکمان شهرستان شهریار آلوده است و همین موضوع ساکنان این منطقه را آزار می‌دهد.

آلودگی آب از جمله بزرگترین مشکلات شهروندان روستا است که با توجه به کمبود آب شیرین به یک معضل مهم تبدیل شده است.

آب تصفیه شده در تصفیه خانه ها نیز از آلودگی مصون نیستند.

برخی آلاینده ها حتی در تصفیه خانه ها از بین نمی روند و زنگ زدگی و آلودگی لوله های انتقال آب نیز باعث آلوده تر شدن آب شهری می شود.

این آلودگی ها تاثیر مستقیمی در بروز بیماری های مختلف برای شهروندا نروستا را دارند.

در محیطهای روسـتایی بـه دلیـل مـشکلات متنـوعی از قبیـل پراکندگی روسـتاها از دو جنبـه توزیـع غیـر همگـون

جغرافیـایی روستاها و فاصله مکانی واحدهای مسکونی در یک روستا، فرسـوده بودن تأسیسات و شبکه های توزیع

آب و عـدم مراقبـت صـحیح از آنها، تـأمین، توزیـع و پـایش کیفیـت آب امری ضروری محسوب میشود.

بیشتر بخوانید

بازنگری طرح هادی روستاهای شهرستان شهریار 

به منظور بهبود شاخصهای کیفیت آب شرب روستاها توجه مسئولین بـه موارد زیر توصیه میشود:

۱ – تخصیص حداقل اعتبارات لازم سالانه برای انجام امور کنترل کیفی از محل اعتبارات عمرانی
۲ – تامین اعتبار برای تعویض شبکه های فرسوده

۳ – توجه لازم به رفع به موقع شکـستگیهـای خطـوط انتقـال و توزیع آب، بازسازی و نوسـازی شـبکههـای فرسـوده و جـایگزینی تأسیسات فرسوده

۴ -تعیین و تملک حریم بهداشتی منابع تأمین کننده آب
۵ – دفع صـحیح و اصـولی فاضـلاب و ایجـاد تـصفیه خانـههـای فاضلاب در حومهی شهرهای صنعتی

بررسی مشکلات آب شرب روستای اسکمان شهریار

جلسه بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با انتقال لوله آب شرب خط الغدیر از روستای دهشاد پایین و

آب شرب روستای اسکمان به ریاست غلامی بخشدار بخش مرکزی شهریار برگزار شد. 

جلسه بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با انتقال لوله آب شرب خط الغدیر از روستای دهشاد پایین و آب شرب روستای اسکمان به ریاست غلامی بخشدار بخش مرکزی شهریار و با حضور دهیاران، روسای شورای روستا و مدیران آبفای باغستان و صباشهر شهریار برگزار شد.

در این جلسه بر لزوم توجه بیشتر اداره آبفا به مناطق روستایی و پیگیری ویژه حل مشکلات آب شرب

به منظور کاهش معضلات به ویژه با همکاری و مساعدت تمامی دستگاه‌ها در فصل تابستان تاکید شد.

بازدیدها: ۴۳