آزادسازی ۲۵ هزار و ۶۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی و باغات

آزادسازی ۲۵ هزار و ۶۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی و باغات

دادستان عمومی و انقلاب شهریار از آزادسازی ۲۵ هزار و ۶۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی و باغات خبر داد.

به گزارش شهریارنگار حمید عسگری پور، دادستان عمومی و انقلاب شهریار در گفت‌وگو با خبرنگار

خبرگذاری میزان از آزادسازی ۲۵ هزار و ۶۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی و باغات خبر داد و بیان

کرد: با دستور دادستانی و با حضور نیروی انتظامی و جهاد کشاورزی ۱۰ بنای غیرمجاز به مساحت ۵۳۰ متر

مربع تخریب شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهریار خاطرنشان کرد: همچنین، هزار و ۴۵۵ متر مربع سطح اشغال شده دیوار و

۶۰ متر مربع استخر تخریب و به حالت سابق اعاده شد.

وی با بیان اینکه اراضی مذکور در منطقه صباشهر بوده است، اظهار کرد: در راستای آزادسازی‌های صورت

گرفته، تعداد ۲۲ قطعه از اراضی مذکور نیز به حالت سابق اعاده شده.