چگونگی جذب نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش

چگونگی جذب نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش

چگونگی جذب نیروی انسانی

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش، چگونگی جذب نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش را اعلام کرد.

قاسم احمدی لاشکی اظهار داشت: نیروی انسانی مورد نیاز به دو طریق جذب می‌شوند.

نخست از طریق ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان که دوره یکساله دانشگاه فرهنگیان را طی کنند

و سپس تعهد خدمت چهار ساله بوده که از طریق کنکور سراسری گرفته می‌شود

که در سه سال اخیر بیش از ۲۰۰ هزار نفر استخدامی جذب کردیم.

وی افزود: اغلب این نیروها مربوط به سال ۱۳۹۹ بوده که ۲۷ هزار و ۳۰۰ نفر از طریق ماده ۲۸، بالغ بر ۸۰ هزار نفر اجرای قانون الحاق تبصره ۱۰ ماده ۱۷ و حدود ۲۰ هزار نفر دوره چهار ساله که با توجه به رشد جمعیت تا سال ۱۴۰۳ ممکن است موانعی را داشته باشیم

که امیدواریم با تدابیر در حوزه منابع نیروی انسانی مشکلات را به حداقل برسانیم

و مهم‌ترین بحث در اجرای سند تحول بنیادین که معلم است مشکلی ایجاد نشود.

احمدی افزود:

مجلس در حال بررسی این لایحه در خارج از نوبت در کمیسیون آموزش و تحقیقات بوده تا در صحن علنی مجلس بررسی شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در زمینه رتبه‌بندی معلمان گفت: لایحه رتبه‌بندی معلمان آماده شده است. قانونگذار در ماده ۶۳ برنامه ششم توسعه اعلام کرد هرچه زودتر دولت آماده کند. وزارت آموزش و پرورش در اسفند ۹۹ نهایی و تقدیم مجلس کرد و امیدواریم مجلس آن را نهایی و جهت ابلاغ اعلام کند.

وی افزود: بنا داریم در سالجاری این لایحه را عملیاتی و اجرایی کنیم. در حوزه اداری هم نکاتی مطرح شد تا مشمول این حوزه شود. ما منتظریم مجلس آخرین اصلاحیه را به ما اعلام کند.

مطالب مرتبط :

آموزش‌و‌پرورش چطور بر “تنور مافیای کنکور می‌دمد!”