پایش ٧١ واحد ضایعاتی در غرب تهران

پایش ٧١ واحد ضایعاتی در غرب تهران

شهریارنگار پایگاه اجتماعی شهر شهریار (www.shahriarnegar.com)

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار از بازدید و پایش ٧١ واحد ضایعات خشک در این شهرستان طی دو مرحله گشت در این هفته خبر داد.

به گزارش شهریارنگار و به نقل از پایگاه خبری راه مبین ،شیدا اکار در تشریح این خبر با اشاره به اینکه اکثر این واحدها بدون اخذ تاییدیه از محیط زیست مستقر شده اند، افزود: فعالیت برخی از این واحدها به دلیل عدم رعایت ضوابط مدیریت پسماند با آلودگی محیط زیست به ویژه آلودگی هوا همراه است و ضروری است که فعالیت این واحد ها به طور مستمر تحت پایش و نظارت باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه تعداد ١۴ واحد به دلیل قرارگیری در بافت مسکونی، برای جمع آوری به بند ٢٠ ماده ۵۵شهرداری ها

معرفی شدند، اظهار داشت:

به مابقی واحدها نیز تذکرات لازم در خصوص عدم ایجاد هر گونه آلودگی و

رعایت ضوابط محیط زیستی در زمان فعالیت داده شد.

اکار تصریح کرد: برای جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا

مخالف اصول بهداشتی و محیط زیستی در شهرها هستند و

به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا یا تولید دود یا عفونت کنند

در صورت داشتن مشکل محیط زیستی به بند ٢٠ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها جهت تعطیلی و جمع آوری با

تایید محیط زیست ارجاع می شوند.