ورود مدعی العموم به موضوع تردد معتادان متجاهر در شهریار

ورود مدعی العموم به موضوع تردد معتادان متجاهر در شهریار

معتادان متجاهر در شهریار ؛ درمان یا رهایی دوباره؟

معتادان متجاهر در شهریار

معتادان متجاهر در شهریار

دادستان عمومی و انقلاب شهریار از ورود مدعی العموم به موضوع تردد معتادان متجاهر در سطح این شهرستان خبر داد و گفت:

دادستانی به شهرداران هفت شهر شهرستان شهریار مهلت داد تا ظرف یک هفته هر کدام از شهرداری‌ها

حداقل دو کمپ ترک اعتیاد جهت نگهداری و درمان معتادان متجاهر اجاره کنند.

به گزارش شهریارنگار حمید عسگری پور، دادستان عمومی و انقلاب شهریار از ورود مدعی العموم به موضوع تردد معتادان متجاهر
در سطح این شهرستان خبر داد و بیان کرد:
با توجه به افزایش تردد معتادان متجاهر در سطح شهرستان شهریار، دادستانی از حیث حقوق عامه و به منظور
پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع ورود کرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهریار خاطرنشان کرد: در این راستا، دادستانی به شهرداران هفت شهر شهرستان شهریار مهلت داد
تا ظرف یک هفته هر کدام از شهرداری‌ها حداقل دو کمپ ترک اعتیاد جهت نگهداری و درمان معتادان متجاهر اجاره کنند.
وی در پایان تاکید کرد: در صورت عدم انجام وظایف از سوی دستگاه‌های متولی در خصوص معتادان متجاهر،
دادستانی قطعا برخورد قانونی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

 

یکی از مباحث مورد توجه در جمع آوری معتادان متجاهر، پیشگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹ از سوی این افراد است و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی بر ایجاد ظرفیت های لازم برای جمع آوری این افراد تاکید دارند.

بازدیدها: ۱