اسباب بروز فاجعه متروپل در طول یکدیگر قرار دارند

اسباب بروز فاجعه متروپل در طول یکدیگر قرار دارند


به گزارش شهریارنگار، تعیین مقصر در فاجعه متروپل آسان نیست.اینطور نیست که یک سبب موجب بروز این حادثه شده است بلکه موارد متعدد در بروز آن نقش داشته اند ، حال آنچه باید مورد بررسی قرار گیرد این است که این اسباب در طول یکدیگر قرار داشته یا هم عرض یکدیگرند.
برای مثال اگر ۵ نفر همزمان سنگی را بلند کرد و بر سرکسی بزنند، حد تقصیرشان برابر و در عرض یکدیگر قرار دارد.
اما در حادثه مترو پل اسباب در طول هم قرار داشته و و یافتن مقصر (اصلی) را بسیار دشوار نموده است.
در این حادثه شهرداری، شورای شهر، مهندس ناظر، کمیسیون ماده ۱۰۰، مراجع بالادستی و نظارتی، شخص سازنده و… همه و همه در بروزاین فاجعه نقش داشته اند و تعیین نحوه و درجه تقصیر هر عامل امری سخت و نیاز به بررسی دقیق فنی و کارشناسی دارد.
ممکن است عاملی در بروز چنین فجایعی نقشی کوچک اما با درجه تقصیر بالا داشته باشد (به دلیل وزن بالای تاثیر در روند)
آنچه مشخص است، سلسله ای ازاقدامات پی در پی ، از سوی مجریان، ناظران، مراجع بالادستی و…زمینه بروز این حادثه را فراهم نموده اند.

بازدیدها: ۱۲