لوازم خانگی

آدرس و شماره تلفن فروشگاههای لوازم خانگی شهریار و حومهلوازم خانگی

نام واحد صنفی محدوده آدرس تلفن
سلیمی اندیشه اندیشه فاز ۵ خیابان شهید همت پاساژ Gپلاک ۶ ۶۵۳۴۶۸۵۱
حسن زاده اندیشه اندیشه فاز سه خیابان آزادی بازار بزرگ طبقه زیرزمین پلاک ۶۹ ۶۵۵۵۸۵۷۹
توسکی اندیشه اندیشه فاز دو بلوار یاس شمالی پاساژ گلها طبقه زیرین پلاک ۵۷ ۶۵۵۴۲۲۷۵
آب روشن اندیشه اندیشه فاز دو بلوار یاس شمالی پاساژ گلها طبقه همکف پلاک ۲۹ ۶۵۵۴۰۰۹۰
عطار اندیشه اندیشه فاز سه خیابان آزادی بازار بزرگ طبقه همکف پلاک۱۸۱ ۶۵۵۵۷۵۱۷
بهرامی باغستان خادم آباد بلوار رسول اکرم لاله چهارم شرقی پلاک ۵۶۵ ۶۵۲۸۶۲۷۴
شمسه خلیفاغی باغستان خادم آباد بلوار ولیعصر بین لاله ۷ و ۸ شرقی پلاک ۶۳۴ ۶۵۲۳۳۷۴۵
کرمی باغستان سعید آباد خلج پلاک ۳۹ ۶۵۶۰۳۳۸۰
امینی باغستان سعید آباد خیابان خلج پلاک ۴ ۶۵۶۰۲۲۸۳
فتح اله باغستان نصیرآباد بدر آزادگان جنب چلو کبابی چرخ طلایی ۶۵۹۵۶۶۳۵
جنگجو باغستان نصیرآباد بدر استاد معین جنب حسینیه پلاک ۱۷۹ ۶۵۹۵۲۴۹۹
میرزائی چنذاب باغستان نصیرآباد بدر شهید بهشتی پلاک ۷۳ ۰
خداپناه باغستان نصیرآباد بدر شهید بهشتی پلاک ۱۵۶ ۶۵۹۵۳۱۲۲
صیامی باغستان نصیرآباد بدر شهید رجایی پلاک ۲۰ ۶۵۹۵۲۰۷۷
امیر پور باغستان نصیرآباد بدر هجرت ۲ ۶۵۹۵۶۷۵۶
رستم علی باغستان نصیرآباد خیابان آزادگان کوی ۷ متری شهید چمران پلاک ۹ ۰
فتح اله زاده باغستان نصیر آباد خ شهید رجایی پلاک ۱۵۴ ۶۵۹۵۴۴۴۸
رجبی باغستان نصیر آباد خیابان شهید بهشتی پلاک ۴۱ ۶۵۹۵۳۷۹۲
حسینی باغستان نصیر آباد خیابان شهید رجایی نبش بنفشه دوم پلاک ۲ ۶۵۹۵۲۲۲۷
طاهری باغستان نصیرآباد خیابان آزاداگان خیابان امام خمینی (ره) پلاک ۷ ۰
آقا محمدی باغستان نصیرآباد خیابان درختی جنب نانوایی لواشی پلاک ۲۱۳ ۶۵۹۵۸۷۴۴
خرم شاهد شهر شاهد شهر بلوار شهدا پلاک ۱۰۷ ۶۵۴۴۵۵۴۰
میرزایی شاهد شهر شاهد شهر بلوار شهدا میدان اول خیابان دکتر حسابی خیابان شهید چمران پلاک ۶۰ ۶۵۴۴۲۵۴۲
چهر قانی شاهد شهر شاهد شهر خیابان شهدا آزادی ۶۵۴۴۳۵۲۰
مظفری شاهد شهر شاهد شهر خیابان شهدا بعد از شهرداری پلاک ۲۲ ۰
محمد یاری شاهد شهر شاهد شهر خیابان شهدا پلاک ۱۰۶ ۶۵۴۴۴۲۵۴
حسنی شاهد شهر شاهد شهر شهید مطهری پلاک۲۷۲ ۶۵۴۴۲۵۴۸
بهنام شاهد شهر شاهد شهربلوار شهدا نبش خیابان  مدرس پلاک ۸ ۶۵۴۴۶۷۲۷
طلایی شاهد شهر شاهدشهر خیابان معلم نبش کوی حجاب پلاک ۴ ۶۵۴۴۳۸۴۹
کهراری شاهد شهر شاهدشهر میدان امام خمینی روبه روی پارک ۹ دی جنب پلاک ۲۲۰ ۶۵۴۴۲۵۴۰
ده ده خانلو شهریار اسد آباد توحید ۶۵۲۲۶۷۵۵
طهماسبی شهریار اسد آباد توحید پلاک ۴ ۶۵۶۸۷۸۹۶
عبدالمحمدی شهریار اسدآباد انتهای بلوار امام نبش کوچه وحدت پلاک ۱ ۶۵۶۸۲۸۴۸
غفار خانی شهریار امیریه شهید رفیعی شهید نفر پلاک ۱۸ ۶۵۶۴۴۲۴۷
عابدینی طاهری شهریار اندیشه فاز یک ارغوان سوم نبش کوی پرستو پلاک ۲۶ ۶۵۵۳۳۷۸۱
سجادی مظلوم شهریار اندیشه فاز یک چهارم غربی بعد از داروخانه پلاک ۱۴ ۶۵۵۱۵۲۲۷
قوامی شهریار اندیشه فاز یک خیابان ۸ غربی پلاک ۷۵ ۶۵۵۳۶۲۵۶
صالح بیات شهریار اندیشه فاز یک دنیا مالی  ۱۲ غربی پلاک ۶۳ ۶۵۵۲۶۶۹۷
ذوالقدر شهریار اندیشه فاز یک دنیامالی بعد از خیابان ۵ غربی هفتمین واحد صنفی سمت راست ۶۵۵۳۰۸۵۶
لوازم خانگی زمانی شهریار اندیشه فاز یک دنیامالی بین اول ودوم غربی فروشگاه ریحانه ۶۵۵۲۷۲۲۵
حاجی نصیری شهریار اندیشه فاز یک غربی ۸ نبش میدان معلم پلاک ۸۷/۲ ۶۵۵۳۸۵۸۴
علیزاده شهریار اندیشه فاز یک بین خیابان ۱۳ و ۱۴ غربی نبش کوی محتشم ۶۵۵۲۳۸۵۴۷
اصلاحی شهریار اندیشه فاز یک خیابان شقایق اول  پلاک ۶۵ ۶۵۵۰۱۷۴۵
شریف پور شهریار اندیشه فاز یک  ابتدای بلوار دنیامالی پاساژ ارم طبقه زیرین واحد ۱۵ ۶۵۳۲۰۰۴
سبیل پور شهریار اندیشه فاز یک بلوار دنیامالی بین  خیابان ۵ و ۶ شرقی پلاک ۶۱۵ ۶۵۵۲۰۶۲
حسومی شهریار اندیشه فاز یک بلوار دنیامالی بین ۱۰ و ۱۱ شرقی پلاک ۳۰۳ ۶۵۵۲۴۴۳۷
رستمی شهریار اندیشه فاز یک بلوار شهید دنیامالی بین خیابان  ۵ و ۶ غربی پلاک ۵۲۸/۲ ۶۵۵۲۲۱۶۴
حاجیان شهریار اندیشه فاز یک خیابان ۱۲ غربی پلاک ۱۶۶/۱ ۶۵۵۰۳۴۶۶
زمانی شهریار اندیشه فاز یک خیابان ۱۲ غربی پلاک ۲۲۰ ۶۵۵۳۴۲۵۵
تیموری شهریار اندیشه فاز یک خیابان چهارم شرقی نبش جاوید ۲ ۰
صفری شهریار اندیشه فاز یک خیابان چهارم غربی پلاک ۸/۲ ۶۵۵۲۶۸۰۱
درودیان شهریار اندیشه فاز یک خیابان چهارم غربی کوچه جبهه پلاک ۷۷/۱ ۶۵۵۱۵۴۰۳
شیری شهریار اندیشه فاز یک خیابان شاهد شرقی پلاک ۳۹ ۶۵۵۱۶۵۲۰
لوازم خانگی عظیمی شهریار اندیشه فاز یک خیابان شقایق پنجم  بعد از کوچه حکیم پلاک ۸ ۶۵۵۰۱۹۵۵
خوشبازان شهریار اندیشه فاز یک خیابان شهید جعفر قلی خان پلاک ۱۰۸ ۶۵۵۰۴۹۹۳
هادی شهریار اندیشه فاز یک خیابان معلم بین ۱۰ و ۱۱ غربی پلاک ۴۸ ۶۵۵۳۴۴۴۴
پارسا شهریار اندیشه فاز یک خیابان هشتم غربی نرسیده به میدان معلم پلاک ۳۱/۲ ۰
یدی شهریار اندیشه فاز یک شهرک مریم خیابان طالقانی ۲۰ متری شهرداری قطعه ۱۰۶۶ ۰
احمدی شهریار بردآباد امام خمینی مجتمع تجاری زرین واحد ۱۱ ۶۵۶۴۲۴۲۳
قره باغی شهریار بردآباد خیابان شهید رفیعی پلاک ۲۸ ۶۵۶۴۰۸۵۵
محمود خانی شهریار خادم آباد رسول اکرم بین لاه ۱۳ و ۱۴ پلاک ۱۰۲ ۶۵۲۳۶۴۲۹
بغدادی. شهریار دهشاد بالا خیابان شریعتی جنب کوی فرهنگیان پلاک ۱۱۵ ۰
ابراهیمی شهریار رزکان ولیعصر جنب نانوایی بربری پلاک ۵۱ ۶۵۹۳۳۰۳۳
هجرانی جمیل شهریار رضی آباد بالا ولیعصر پلاک ۲۳۳ ۶۵۲۶۰۶۴۵
هجرانی شهریار رضی آباد بالا خیابان ولیعصر پلاک ۲۵۱ ۶۵۲۶۱۲۸۸
ریاحی شهریار شهریار انقلاب مقابل بانک ملی ۰
ابراهیمی شهریار شهریار انقلاب نبش کوی خرمی نژاد ۶۵۲۵۵۴۳۸
ورچه ئی شهریار شهریار بلوار رسول اکرم بعد از کوی لاله دومین واحد صنفی ۶۵۲۵۰۱۴۷
مبینی شهریار شهریار بلوار رسول اکرم پلاک ۳۳۷ ۶۵۲۲۹۱۰۳
لوازم خانگی رهگذر شهریار شهریار خیابان شهید مصطفی خمینی روبه روی اداره برق پلاک ۱۱۰/۴ ۶۵۲۶۲۷۴۱
دشتی خیر آبادی شهریار شهریار میدان معلم  میدان معلم پلاک۵۴ ۶۵۲۶۲۴۰۰
درخشان شهریار شهریار ولیعصر پاساژ ولیعصر ۶۵۲۲۳۵۶۰
شهریاری مجد شهریار شهریار ولیعصر شهید زمانپور پلاک ۲۲ ۶۵۲۴۸۰۶۸
رزاقی شهریار شهرک وائین خیابان سعدی خیابان میلاد ۳ پلاک ۴۳ ۶۵۳۲۳۹۷۷
گنجی شهریار شهرک وایین بلوار امام خمینی کوچه شهید توسلی  پلاک ۳ ۶۵۳۲۰۰۵۷
سامسونگ شهریار شهرک وایین بلوار شهدا  بین شهرک کاروان و وایین بلوار شهدا روبروی بیمارستان تامین اجتماعی ۶۵۳۱۱۵۳۸
هجرانی جمیل شهریار شهرک کمیته خیابان بوستان نبش بن بست طوس ۶۵۲۲۷۸۲
شکری شهریار شهریار بلوار رسول اکرم (ص) نرسیده به خدمات شهری نبش کوچه سروش ۶۵۲۸۰۷۲۷
نیکخواه شهریار شهریار بلوار نواب صفوی روبروی بنیاد شهید نبش کوی شهید محمود خانی ۰
ریاحی شهریار شهریار خیابان انقلاب نرسیده به کوی ماجدی جنب مسجد جامع  پلاک ۲۱۶ ۶۵۲۵۷۸۵۸
جعفری شهریار شهریار خیابان انقلاب کوی شهید ثمری پلاک ۳ ۶۵۲۲۷۴۳۱
لوازم خانگی سوادیان شهریار شهریار خیابان رسول اکرم نبش کوی لاله ۶۵۲۶۶۸۸۰
احمدی شهریار شهریار خیابان شهید احمد رهگذر پلاک ۲/۴ ۶۵۲۶۳۷۲۰
لوازم خانگی ریاحی شهریار شهریار خیابان شهید محسنی کوی نام آوران پلاک ۴ ۶۵۲۲۳۰۶۴
ال جی شهریار شهریار خیابان شهید مصطفی خمینی روبروی اداره برق پلاک ۱۱۰/۳ ۶۵۲۶۴۸۳۳
شکری شهریار شهریار خیابان ولیعصر  جنب پاساژ زرین ۶۵۲۴۹۵۳۹
درخشان شهریار شهریار خیابان ولیعصر پلاک ۴ ۶۵۲۲۳۵۶۰
شکری شهریار شهریار خیابان ولیعصر خیابان شهید بهشتی شرقی پلاک ۲۹ روبروی پیشخوان دولت ۶۵۲۹۹۱۶۵
عظیمی شهریار شهریار خیابان ولیعصر خیابان شهید بهشتی شرقی طبقه زیرین درمانگاه مهران ۶۵۲۲۸۱۹۰
فراهانی شهریار عباس آباد کرشته خیابان مطهری نبش کوچه جنت پلاک ۲۴۵ ۶۵۲۶۷۴۶۳
فیروزی شهریار فردوسیه خیابان امام خمینی نبش کوی شهید تاجیک پلاک ۵۵۵ ۶۵۴۶۳۲۵۵
جعفری شهریار وائین بلوار امام خمینی  کوچه ۵ متری اول بلوار امام خمینی نرسیده به میدان پلاک ۲۸۴ ۶۵۲۱۲۷۱۸
رسولیان شهریار وائین بلوار شهدا روبروی شهرک اداری پلاک ۹۲ ۶۵۳۱۱۰۱۵
قلی پور شهریار وایین بلوار امام خمینی خیابان میلاد ۴ پلاک ۵ ۶۵۳۱۲۴۶۴
اینانلو شهریار کهنز ۲۰ متری روبروی گلستان ۱۴ پلاک۲۸۸ ۶۵۲۴۲۴۵۲
اینانلو شهریار کهنز خیابان ۲۰ متر بسیج روبروی ۱۲ متری مطهری پلاک ۲۸۸ ۶۵۲۸۰۳۶۵
ربانی شهریار کهنز خیابان ۲۰ متری بسیج بعد از کوی شهید عسگر خانی پلاک ۳۶۶/۱ ۶۵۲۶۳۷۱۲
رسولی صبا شهر شهرک مصطفی خمینی ۱۶ متری پلاک ۲۰۹ ۶۵۷۶۴۶۶۰
هاشمی صبا شهر شهرک مصطفی خمینی (ره) خیابان ۱۶ متری بعد از میلاد پنجم پلاک ۷۲ ۶۵۷۶۵۸۱۴
خانپور صبا شهر شهرک مصطفی خمینی خیابان ۱۶ متری نبش میلان ۱۳ ۶۵۷۴۲۰۰۴
رنجبریان صبا شهر صبا شهر امام خمینی پلاک ۱۳۲ ۶۵۶۲۳۲۲۵
تنها صبا شهر صبا شهر امام خمینی پلاک ۲۵۶ ۶۵۶۲۳۸۸۹
خلیلی صبا شهر صبا شهر امام خمینی پلاک ۳۴۰ ۶۵۶۲۳۸۵۶
سعادتی صبا شهر صبا شهر تاجیک جنب بانک ملی پلاک ۲۴۲ ۶۵۶۲۷۴۵۳
خوش ناملو صبا شهر صباشهر – ویره – خیابان آزادگان پلاک ۱۲ ۶۵۷۶۵۵۵۱
مهران زاد صبا شهر صباشهر بلوار شهید تاجیک جنب بانک ملی ۶۵۶۲۷۹۹۶
غلامی صبا شهر صباشهر خیابان طالقانی نبش نور ۱۶ ۶۵۶۳۷۶۲۹
جعفر بگلو صبا شهر صباشهر طالقانی جنب نانوایی پلاک ۱۲۵ ۶۵۲۴۴۵۴۰
کربلایی  هادی صبا شهر ویره خیابان آزادگان پلاک ۲۵ ۶۵۷۶۳۷۵۸
حاجی قلی صبا شهر ویره خیابان آزادگان پلاک ۷۹ ۶۵۷۶۲۵۹۶
فرهنگ صبا شهر ویره بلوار شهید اکبری نبش گلستان ۲۹ پلاک ۲ ۶۵۷۶۶۵۶۳
حیدری صبا شهر ویره خیابان آزادگان نبش گلستان چهل و سوم پلاک ۱۶ ۶۵۷۶۲۷۵۶
هوشمندی جوان فردوسیه فردوسیه امام خمینی پلاک ۷۰۷ ۶۵۴۶۷۸۴۹
عبدی هولاسو فردوسیه فردوسیه امام خمینی پلاک ۷۱ ۶۵۴۶۴۲۲۷
طریقی فردوسیه فردوسیه  میدان نماز خیابان سعدی پلاک ۱۷۳ ۶۵۴۶۶۷۰۵
یعقوبلو فردوسیه فردوسیه خیابان ۱۴ متری سعدی بین کوچه زعفران و ابوالفضلی نرسیده به کوی ابوالفضلی سومین واحد صنفی سمت چپ ۶۵۴۶۸۸۳۷
مرادی فردوسیه فردوسیه خیابان سعدی بعد از میدان نماز پلاک ۱۲۳ ۶۵۴۶۳۷۵۲
عاشوری فردوسیه فردوسیه محله عباس آباد خیابان امام خمینی پلاک ۲۶۱ ۶۵۴۶۳۰۵۱
فیضی پور وحیدیه فرارت بلوار ولایت  بین بوستان ۹ و ۱۰ ۶۵۷۵۴۰۲۰
سلمان پور وحیدیه فرارت بلوار ولایت بعد از بوستان ۱۰ پلاک ۵۳۷ ۶۵۷۵۴۵۱۷
لوازم خانگی مهربان وحیدیه وحیدیه آیت اله خامنه ای  روبروی کوی چهارم غربی پلاک ۱۱۷ ۰
بیگدلی اصل وحیدیه وحیدیه آیت اله خامنه ای پلاک ۹۳ ۶۵۶۳۳۸۵۲
ملابیرامی وحیدیه وحیدیه شهید جعفری نبش مهر پلاک ۲۴۵ ۶۵۶۳۶۶۹۵
شرفی کیا وحیدیه وحیدیه اسماعیل آباد خیابان شهید جعفری پلاک ۳۶ ۶۵۶۳۳۲۷۶

فروشگاه لوازم خانگی  در شهریار/

Views: 1584