قانون گریزی که باشد، فلان مسئول گشنه اش شود به جای نان زمین خواهد خوارید

قانون گریزی که باشد، فلان مسئول گشنه اش شود به جای نان زمین خواهد خوارید

#علامه_کد_خدا
قانون فصل الخطاب همه ما
قانون برای همه شهروندان یکسان است
هیچ کجای قانون ننوشته قانون برای رئیس فلان اداره، کارمند بهمان ارگان، فلان عضو شورای شهر، فرماندار و اصلا استاندار و رئیس جمهور یک جور دیگری است.
تمام شهروندان در قبال قانون یکسان هستند و قانون برای همه یکجور است.
حالا این برابری میخواهد صف نانوائی سنگک باشد،میخواهد یکطرفه رفتن باشد،میخواهد تغییر کاربری یک زمین باشد و یا د هرچیزی که باشد ،باشد.
مهم این است که همه ما در برابر قانون یکسانیم و مهمتر از آن اینکه قانون بر تمام ما رجحان دارد.
اگر تک تک شهروندان، خصوصا مسئولین گرانقدر قانون گریز باشند، میشود هرج و مرج، میشود شهر هرت، و میشود جنگل…
اصلا در یک خانه اول پدر باید به اصئل خانه مقید باشد تا بچه هایش مقید شوند…
در یک شهر هم اول باید مسئولینش اعم از خرد و کلان ، و بعد کارمندانش،بعد کاسبان و دانشجویان و دانش آموزان و…. قانونمدار باشند…
اینها را نوشتم چون دیدم فلان عضو فلان شورای شهر به زور داشت ماشینش را(حالا نمیدونم ماشین خودش بود یا شورا اما در حال استفاده شخصی بود خلاصه) یک جایی پارک میکرد که نباید و توجیهش این بود که من …
خب گفتم این ادم حتما در صف نانوائی سنگک هم نخواهد ایستاد، حتما اگر دستش برسد از تغییر کاربری هم کوتاهی نمیکند، و اگر گشنه اش شود به جای نان زمین خواهد خوارید و برای آنکه حوصله اش سر نرود و تنها نباشد همسایه هشت خانه آنور تر را میبرد در شهرداری مشغول میکند و….
حالا اینکه عضو خرد یکی از شوراهای چند گانه بود
خدا به خیر کند اگر #علامه_کد_خدا میشد که گمانم اصلا خدا را هم بندگی نمیکرد.
عباس آقایی در محل داریم یک کامیون لکنته دارد هرجای محل سایه باشد پارکینگ اختصاصی این عباس آقاست با صدای نخراشیده لکنته اش…
خب مسئول گرامی،کارمند عزیز فلان اداره، رئیس قلان جا و…
شما چه فرقی با ای عباس آقای سبیلاز بناگوش در رفته محل ما داری؟؟؟
تازه ضخامت گردنتم شرط میبندم از ایشون نازک تره…
انسان باشیم
یادمان باشددنیا محل گذر است
یادمان باشد یکروزی بازنشسته میشویم
یادمان باشد خدا همه جا هست
یادمان باشد قانون برای همه خوب است…
#علامه_کد_خدا
#جامعه،مدنی
#قانون
#قانون_گریزی

قانون گریزی /

علامه کد خدا

بازدیدها: ۶۷