فرمانداری شهرستان شهریار / گذری کوتاه بر پیشینه فرمانداران شهرستان شهریار

فرمانداری شهرستان شهریار فرمانداران شهرستان شهریار به چه کسی فرماندار می گویند؟ فرماندار فردی است که اداره یک شهرستان یا محدوده اداری کوچکتر از استان را بر عهده دارد و نام و وظایفش درکشور های گوناگون متفاوت است. این مقام مسئولیت اجرای برنامه‌های انتخاباتی را نیز عهده‌ دار است. برای کشورهایی که نظام تقسیمات کشوری […]

فرمانداری شهرستان شهریار

فرمانداری شهرستان شهریار
فرمانداری شهرستان شهریار

فرمانداران شهرستان شهریار

به چه کسی فرماندار می گویند؟

فرماندار فردی است که اداره یک شهرستان یا محدوده اداری کوچکتر از استان را بر عهده دارد و نام و وظایفش درکشور های گوناگون متفاوت است. این مقام مسئولیت اجرای برنامه‌های انتخاباتی را نیز عهده‌ دار است.

برای کشورهایی که نظام تقسیمات کشوری آن‌ها ایالتی است برای اشاره به رئیس ایالت، از واژه فرماندار استفاده می‌شود.

وظایف یک فرماندار

ارتباط و هماهنگی ادارات، نهادهای انقلابی، نهادهای انتظامی، شورای اسلامی شهرهای بخش، شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی فعال در سطح شهرستان از وظایف فرماندار است.

– فرمانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت ، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند ، نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود . همچنین نیروهای انتظامی در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت منطقه دارند ، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند کرد . برابر تبصره ۲ ماده ۱ مصوبه یاد شده ، استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیات وزیران مسئول بوده و به عنوان نماینده وزیر کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود و در مقابل وزیر کشور پاسخگوست و به همین ترتیب فرماندار نیز مسئولیتهای مذکور را در مقابل هیئت محترم دولت عهده دار می باشد .

۲- فرماندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان است .

۳- هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تامین و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن .

۴- کلیه ارگان های عضو شورای تامین و سایر دستگاه های اجرایی شهرستان موظفند مصوبات شورای تامین و دستوات امنیتی فرماندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به فرماندار گزارش کنند. با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد .

۵- پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی شهرستان ، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاست های امنیتی و تعیین حدود وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاه های اجرایی شهرستان در چهارچوب وظایف قانونی آن ها .

۶- فراهم آوردن موجبات اجرای طرح ها و سیاست های عام امنیتی و انتظامی، مصوبات مراجع قانونی، دستورالعمل ها و ابلاغیه های امنیتی .

۷-پیشنهاد تشکیل موقت یا دائم و یا انحلال رده انتظامی در سطح شهرستان در چهارچوب قوانین و دستورلعمل های مربوطه .

۸- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه و وظیفه عمومی .

۹- جلوگیری از هر گونه تردد و نقل و انتقالات غیر مجاز در چهارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوب .

۱۰- برنامه ریزی ، هدایت وایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق سلاح ، مواد منفجره، کالا و ارز .

۱۱- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد اقامت تابعیت استملاک و سایر امور مربوط به اتباع و نمایندگی های خارجی پناهندگان معاودین مهاجرین و آوارگان .

۱۲- فراهم آوردن موجبات تشکل و تقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم شهرستان در امور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین ومقررات مربوطه.

۱۳- تشکیل و هدایت شوراهایی که مسئولیت آن ها بر عهده فرماندار می باشد و رعایت تصمیمات متخذه شوراهای مذکور طبق قوانین ومقررات مربوطه .

۱۴- ایجاد زمینه های لازم برای تاسیس و توسعه مجامع و تشکل های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و تخصصی و نظارت بر فعالیت های آن ها به منظور گسترش مشارکت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی .

۱۵- اجرا و نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاب هایی که به موجب قانون برگزار می گردد .

۱۶- انجام مطالعات و ارائه پیشنهادات در خصوص تقسیمات کشوری .

۱۷- نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به ثبت احوال .

۱۸- ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط و نظارت بر فعالیت آن ها .

۱۹- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی آموزش عالی و تحقیقات .

۲۰- حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی .

۲۱- هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری از منکرات و مفاسد اجتماعی .

۲۲- فراهم اوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقر زدایی .

۲۳- اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری ، کنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل و زلزله .

۲۴- نظارت بر امور ایثارگران و خانواده های معظم شهدا.

۲۵- هاهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی کارکنان دولتی و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان .

۲۶-نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات .

۲۷- نظارت و بازرسی از کلیه ارگان های دولتی اعم از ادارات و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا،‌شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگان های مذکور .

۲۸- ارزشیابی عملکرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذی صلاح .

۲۹- فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های دولتی ، سازمان های محلی، نهادهای انقلاب اسلامی ، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه .

۳۰- نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی (ملی ، استانی ) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولین اجرایی و یا اعلام مراتب به سازمان و اداره کل مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی .

۳۱- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه و موجود شهرستان .

۳۲- شناسایی استعدادهای منطقه و تعیین نیازمندی های شهرستان و تصمیم گیری ، هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و درخواست بودجه برای شهرستان با تاکید بر اولویت های توسعه منطقه در چهارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی .

۳۳- هدایت و هماهنگی فعللیت های بانکی و تعیین اولویت ها در اعطای تسهیلات تکلیفی بانکی در چهارچوب سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشکیل موسسات اعتباری غیر دولتی و جذب سرمایه های محل و سوق دادن آن ها به سمت فعالیت های تولیدی و عمرانی .

۳۴- اجرای سایر وظایفی که در شهرستان از طریق مراجع ذی صلاح بر عهده فرماندار محول می گردد مانند طرح ملی آمارگیری، سرشماری و آمارگیری کارگاهی ، ریشه کنی فلج اطفال و …

۳۵- نصب مدیران شهرستان و مسئولین نهادهای انقلاب اسلامی ، فرمانده انتظامی و نماینده صدا و سیما توسط مدیران کل با هماهنگی فرماندار صورت می گیرد .

۳۶- چنانچه بین فرماندار و مدیر کل یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب روسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد به منظور حل اختلاف ، هیاتی مرکب از استاندار به عنوان نماینده رئیس جمهور ، مدیر کل و یا رئیس سازمان ذی ربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود

۳۷- عزل و تغییر روسا و مسئولین ادارت و شهرستان توسط مقام های مجاز دستگاه های ذی ربط با اطلاع فرماندار صورت می گیرد .

۳۸- کلیه روسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند .

۳۹- در مواردی که فرماندار حضور رئیس اداره ای را در شهرستان در زمان معین ضروری بداند ، مدیر یا رئیس اداره موظف است از مرخصی یا ماموریت در ان زمان صرف نظر نموده و در محل خدمت حضور یابد .

۴۰- فرماندار می تواند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در شهرستان که به نحوی با برنامه های توسعه و سیاست های عمومی و مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات آن ها با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستور العمل های اجرایی نماید .

۴۱- کلیه واحدهای قضایی در شهرستان موظفند در خصوص مسائلی که به نحوی با آرامش و امنیت عمومی شهرستان مرتبط می باشد ، هماهنگی های لازم را با فرماندار معمول دارند ،‌ آئین نامه اجرایی در این رابطه توسط امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید .

۴۲- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که فرماندار از ماموریت های سازمانی و اقدامات به عمل آمده و آخرین دستورالعمل ها و ضوابط و بخش نامه های صادره آگاهی داشته باشد .

۴۳- کلیه شوراها ، ستادها و مجامعی که برای هماهنگی انجام وظایف دستگاه ها اجرایی در شهرستان طبق قوانین و مقررات تشکیل می گردد زیر نظر فرماندار فعالیت خواهند نمود .

۴۴- واحدهای اجرایی شهرستان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره ای خویش به فرماندار می باشند . فرماندار می تواند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای شهرستانی گزارش امورمربوطه را دریافت نماید.

۴۵- به منظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیت های مختلف و افزایش قابلیت ها ، کارایی دستگاه های اجرایی و تحقق سیاست های عمومی و برنامه های توسعه در شهرستان شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می گردد . ترکیب ، وظایف ، اختیارات و نحوه کار شورای مزبور بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید .

۴۶- انجام مراسم تشریفات (استقبال ، پذیرایی ، مشایعت ) از مقامات عالی رتبه داخلی و خارجی که رسما به شهرستان سفر می نمایند به عهده فرماندار می باشد

شرایط انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران:

وزارت کشور موظف است انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران را بر اساس حداقل شرایط مندرج در جدول شماره ۱ این دستورالعمل و تبصره های مربوط انجام دهد.

مدارک تحصیلی پیش بینی شده برای انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران شامل مدرک تحصیلی پیش بینی شده برای کلیه مشاغل اختصاصی وزارت کشور بوده،

که به استناد ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب خواهد رسید.

تمامی افراد معرفی شده جهت انتخاب و انتصاب در پست های مذکور،

موظف به گذراندن دوره های آموزشی توجیهی در بدو انتصاب و حین انتصاب، موضوع جدول شماره ۱ این دستورالعمل می باشند.

افرادی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل با هر مدرک تحصیلی،

به سمت فرماندار و بخشدار منصوب شده اند، برای انتصاب در همان سطح از شرایط مندرج در جدول شماره ۱ مستنثی خواهند بود.

در صورت ارتقاء این افراد به سطوح فرمانداری و بالاتر، کسب تمامی شرایط ماده ۱ این دستورالعمل الزامی می باشد.

برای استفاده از کارشناسان سایر دستگاه های اجرایی،

رعایت جدول شماره ۱ و مفاد بند «الف» ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه «دستگاه های اجرایی می توانند برای حداکثر ۱۵ درصد سمت های مدیریت حرفه ای

از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند»، الزامی می باشد.

فرمانداری ویژه شهریار

فرامانداری ویژه … یکی از مراکز دولتی وابسته به وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران است که ازنظر سلسله‌مراتب اداری فراتر از فرمانداری و فروتر از استانداری قرار دارد.

فرمانداری ویژه بخش عمده‌ای از اختیارات استانداری را دارد و تشکیلاتی است که از فرمانداری گسترده‌تر، توانمندتر و بزرگتر ولی از استانداری کوچکتر و محدودتر است.

شخص مسئول فرمانداری ویژه را فرماندار ویژه می‌گویند.

شرایط فرمانداری ویژه

 • جمعیت شهرستان بیش از ۲۵۰٬۰۰۰ نفر باشد.
 • جمعیت مرکز شهرستان بیش از ۱۲۵٬۰۰۰ نفر باشد.
 • مسافت بین مرکز شهرستان و مرکز استان بیش از ۱۲۵ کیلومتر باشد.
 • سابقه فرمانداری بیش از ۵۰ سال مساحت شهرستان بیش از ۵ هزار کیلومتر مربع

فرمانداری شهرستان شهریار نیز با توجه به قدمت و مرکزیت استراتژیک بین شهرستانها غرب استان تهران و پیشینه تاریخی خود در غرب استان تهران پتانسیل تبدیل به فرمانداری ویژه شهریار را دارد.

فرمانداران و نمایندگان تلاش داشته اند با ارتقا ساختار اداری فرمانداری شهرستان شهریار به فرمانداری ویژه انجام برخی امور را در شهرستان تسهیل نمایند که تا کنون موفق نشده اند.(در سال ۱۴۰۲ این مهم اتفاق افتاده و فرمانداری شهریار به فرماداری ویژه شهریار ارتقا یافته است)

فرمانداران شهرستان شهریار

از سال ۱۳۶۸ و انتزاع شهرستان شهریار تا سال ۱۳۹۳ افراد زیر عهده دار مسئولیت در فرمانداری شهرستان شهریار بوده اند:

 • بهروز بلوچ زاده (اولین فرماندار)
 • مشایخ امیری
 • رجب علی امیری معلم
 • حسین خیابانی
 • حمید کشانی ( از تاریخ ۱۳۷۰/۰۷/۱۴ تا ۱۳۷۳/۰۷/۱۹ )
 • همت الله هادی زاده ( از تاریخ ۱۳۷۳/۰۷/۲۰ تا ۱۳۷۵/۱۲/۲۱)
 • ابوالفضل کلهر ( از تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۲ تا ۱۳۸۱/۰۲/۰۱)
 • علی امیری انجمنی ( ۱۳۷۲/۰۲/۰۲ تا ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ )
 • سید بیوک موسوی ( از ۱۳۷۹/۱۲/۲۶ تا ۱۳۸۱/۰۷/۲۰)
 • بهنام پور حیدری ( ۱۳۸۱/۰۷/۲۱ تا ۱۳۸۴/۱۱/۱۷ )
 • محمد علی عرفان منش ( از ۱۳۸۴/۱۱/۱۸ تا ۱۳۸۸/۱۱/۰۲ )
 • احمد ربیع زاده ( از تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۳ تا ۱۳۹۰/۰۴/۱۱ )
 • سید عباس جوهری ( از ۱۳۹۰/۰۴/۱۵ تا ۱۳۹۲/۰۸/۲۶)
 • همت الله هادی زاده ( از ۱۳۹۲/۰۸/۰۲ تا ۱۳۹۳/۱۰/۸)
 • دکتر سعید ناجی از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
 • نور الله طاهری از ۲۶ بهمن ۹۶ تا
 • امیر عباس شفیع زاده

تصویر برخی فرمانداران فرمانداری شهرستان شهریار

در سال ۱۴۰۲ با پیگیری و تلاش مجموعه فرمانداری فرمانداری شهریار به فرمانداری ویزه شهریار ارتقا یافته است.

تالیف و پژوهش : احمد فرجی

ابوالفضل کلهر
احمد ربیع زاده
سید بیوک موسوی
مهندس نور الله طاهری
فرمانداری شهرستان شهریار
دکتر سعید ناجی