شهریار فاقد مرکز اهدای خون مناسب !!

شهریار بزرگترین شهرستان سطح پایتخت فاقد مرکز اهدای خون مناسب است .

یکی از نیازهای ضروری شهرستان شهریار ساخت پایگاه ها وبیمارستان های بهداشتی و درمانی است.

اجرای پروژه‌های درمانی باید در اولویت کاری مسئولان شهر قرار گیرد.

و با توجه به جمعیت بالای شهرستان ، ایجاد پایگاه انتقال خون مناسب از اولویت‌های ضروری این شهرستان می باشد.

خوشبختانه از جلسات و پیگیری های طاهری فرماندار شهرستان شهریار به نظر می رسد به زودی شاهد اقدامات خوبی در این زمینه خواهیم بود.

شهریار فاقد مرکز اهدای خون مناسب !!

تلاش جهادی برای احداث مرکز جامع اهدای خون شهریار

با حضور مدیرکل انتقال خون استان تهران در دفتر فرماندار شهریار، جلسه ای پیرامون رشد و توسعه فضای مرکز اهدای خون در این شهرستان برگزار شد.

دکتر نوراله طاهری فرماندار شهرستان شهریار با حمایت از حضور مرکز اهدای خون در این شهرستان گفت:

انتظار ما این است در یک فرآیند سریع و برنامه ریزی شده برای تبدیل این موقعیت فعلی به یک مرکز جامع اهدای خون اقدام شود

که ما هم در این جایگاه، از همه ظرفیتهای حمایتی خود استفاده خواهیم کرد.

دکتر محمدرضا مهدی زاده مدیرکل انتقال خون استان تهران با تقدیر از حضور مستمر مردم شریف شهرستان شهریار در مرکز اهدای خون خاطر نشان کرد:

آمارهای بالای اهدای خون در شهریار نشان دهنده رغبت عمومی به فرهنگ نجات و امید برای زندگی بخشیدن به بیماران است

که در حال برنامه ریزی برای توسعه مرکز اهدای خون شهریار تا حدی هستیم که بتوانیم در همین نقطه، خون های اهدایی را آزمایش کرده،

فرآوری کنیم و به بیمارستان های شهرهای مجاور توزیع کنیم و دیگر نیازی نباشد مراکز درمانی شهریار و شهرهای حومه

برای دریافت خون تا مرکز وصال در شهر تهران را طی مسیر کنند.

بنابراین گزارش، بر اساس دستور فوری فرماندار شهرستان شهریار مبنی بر اختصاص یک زمین برای احداث مرکز جامع اهدای خون،

شهردار شهریار موظف شد به مدت دو هفته پیگیر این موضوع شود.