شفاف سازی عملکرد مدیریت شهری شهریار مورد تاکید است

شفاف سازی عملکرد مدیریت شهری شهریار مورد تاکید است

مهندس درخشان نسب شهردار شهریار :


شفاف سازی عملکرد مدیریت شهری شهریار مورد تاکید است

به گزارش شهریارنگار و به نقل از  واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شهریار:
شفاف سازی عملکردها در اجرای پروژه ها وانعقاد قراردادها با هدف ارتقاء سلامت نظام اداری وتحقق عدالت و ایجاد فرصت

یکسان برای عموم مورد تاکید مدیریت شهر است.
مهندس درخشان نسب شهردار شهریار با اعلام این خبر گفت :
بودجه ، درآمد ، هزینه ، قراردادها، مناقصات ،معاملات و واگذاری ها به طور شفاف و روشن قابل دسترسی وانتشاراست.
وی افزود :شفافیت ، پاسخگویی ، حاکمیت قانون ، رعایت حقوق شهروندی،شایسته سالاری و رضایت مندی شهروندان لازمه جلب اعتماد عمومی ومشارکت همگانی در اداره امورشهری است از این رو لزوم شفافیت در فرآیند برگزاری مناقصات،

رعایت عدالت و ایجاد فرصت یکسان جهت عموم ، رقابت پذیری ، کاهش هزینه ها،

حفظ کیفیت وافزایش بهره وری در معامله از اهدافی است

که مدیریت شهری مکلف به رعایت کامل این ضوابط در انجام همه مناقصات و قراردادهاست.
ایشان اضافه کرد:

۹۸ درصد پروژه های شهرداری به شکل مناقصه عمومی و از طریق فراخوان عمومی

ودرج در روزنامه های کثیرالانتشارانجام گرفته و همزمان روی پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شهریار نیز قرار گرفته است.

وی در تشریح این قرارداد ها گفت :از شهریورماه سال گذشته تاکنون تعداد۱۰۲ قرار داد

به مبلغ یکصدو سی وپنج میلیارد تومان منعقد گردیده

که تعداد ۸۴ مورد از این پروژه ها به مبلغ یکصدو سی ودو میلیارد وهفتصد میلیون تومان معادل ۹۸ درصد پروژه ها

به صورت مناقصه عمومی واز طریق فراخوان در نشریات انجام شده است.

تعداد سه مورد از پروژه ها نیز به ارزش شش میلیارد

و سیصد میلیون ریال از طریق مناقصه محدود و تعداد پانزده مورد نیز به ارزش شانزده میلیارد و ششصد میلیون ریال از

طریق استعلام بهاء انجام شده است وتاکنون پروژه ای به صورت ترک تشریفات به پیمانکار واگذاری نگردیده.
شهردار شهریار رعایت ضوابط و مقررات وپیاده سازی قوانین بالادستی در انعقاد قرار دادها و وگذاری ها را مورد

اشاره قرار داد وگفت : اجرای شفاف طرح ها ،پروژه ها وعملیات مالی در حوزه شهرداری در ارتقاءسلامت نظام اداری و جلوگیری از

تخلف و فساد نقش بسیار موثری دارد واین شیوه اجرایی مورد تاکید مدیریت شهری است.
شهردار شهریار با اشاره به قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات افزود:جلب اعتماد ومشارکت عمومی وشفافیت در

نحوه درامد و هزینه جزو سیاست های اساسی شهرداری است و در این راستا کلیه معاملات و واگذای ها به طور شفاف در

منظردید شهروندان قرار دارد و با مراجعه به سایت شهرداری قابل دسترسی است و

با هماهنگی های صورت گرفته هر سه ماه گزارش کاملی ازنحوه قراردادها با جزئیات به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

بازدیدها: ۸۹