ساختمان جدید اورژانس بیمارستان تامین اجتماعی شهریار افتتاح شد.

ساختمان جدید اورژانس بیمارستان تامین اجتماعی شهریار افتتاح شد.

ساختمان جدید اورژانس بیمارستان تامین اجتماعی شهریار افتتاح شد.

همزمان با هفته تامین اجتماعی ( ١٩ الی ٢۵ تیرماه ) ساختمان جدید اورژانس بیمارستان تامین اجتماعی شهریار  افتتاح شد .

مدیر کل درمان تامین اجتماعی استان تهران با تاکید بر اینکه اورژانس جدید التاسیس بیمارستان شهریار ٢۵ تخت دارد

خاطر نشان کرد عملیات ساخت و تجهیز این بخش هزینه ای بالغ بر دومیلیارد و صد میلیون تومان شده است .

دکتر بابک عدلی مدیر کل درمان استان تهران در مصاحبه تلویریونی با خبر گزاری واحد مرکزی خبر

ضمن تبریک هفته تامین اجتماعی به بیمه شدگان ، بازنشستگان ، کار فرمایان ومستمری بگیران ارجمند سازمان تامین اجتماعی گفت :

در طول این هفته سه پروژه قابل افتتاح در شهرستانهای اطراف تهران خواهیم داشت .

وی با بیان اینکه این پروژه اول طرح توسعه اورژانس بیمارستان شهریار است افزود :

بیمارستان شهریار با ١٢۵ تخت فعال در حال ارائه خدمات درمانی مطلوب به بیماران و بیمه شدگان محترم است .

مدیر کل درمان استان تهران با تاکید بر اینکه اورژانس جدید التاسیس بیمارستان شهریار ٢۵ تخت دارد خاطر نشان کرد عملیات ساخت

و تجهیز این بخش هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و صد میلیوت تومان شده است . وی با اشاره به اینکه بیمارستان شهریار در سال گذشته

بیش از ١۴ هزار پذیرش در بخش بستری داشته است یاد آور شد :

حدود ١۴ هزار پذیرش بیمار و ۶ هزار و دویست عمل جراحی در سال ١٣٩۶ در این مرکز درمانی به انجام رسیده است .

منبع:shahriar.tamin.ir