تعریض و بازسازی پل دینارآباد و بهسازی دیوار ساحلی رودخانه شادچای شهریار

تعریض و بازسازی پل دینارآباد و بهسازی دیوار ساحلی رودخانه شادچای شهریار

از پروژه‌های عمرانی شهرداری شهریار تعریض، مرمت و بازسازی پل دینار آباد و بهسازی دیوار ساحلی رودخانه شادچای شهریار است. این پل که نه دارای استحکام خوبی بود و نه فضای زیر پل پاسخگوی سیلابهای فصلی می‌شد. با لایحه‌ای از سوی بهروز کاویانی شهردار شهریار و موافقت شورای شهر در ردیف پروژه‌های عمرانی سال گذشته قرار گرفت.

بهروز کاویانی در آخرین بازدید از پروژه فوق، از میزان پیشرفت پروژه ابراز نارضایتی نمود. اما کیفیت و دقت در اجرای سازه توسط پیمانکار را قابل قبول دانست و تصریح نمود: با اتمام این پروژه، پل دینارآباد تعریض و مقاوم سازی می‌شود تا علاوه بر دسترسی آسان شهروندان دینارآباد به کمربندی امیرکبیر و بهشت رضوان، از این پس در فصل بارندگی، دیگر نگرانی آبگرفتگی در حاشیه پل را نخواهند داشت.

رودخانه شادچای شهریار

وی در ادامه، روند ساخت دیوار ساحلی رودخانه شادچای در همان محل را نیز مورد بازدید و بررسی میدانی قرار داد. تا چگونگی امتداد دیوار فوق، با بهره‌وری بالاتر و هزینه کمتر، در برنامه‌های آینده شهرداری شهریار قرار گیرد.

شهردار شهریار، اعتبار پیش‌بینی شده عملیات بهسازی دیوار ساحلی رودخانه شادچای شهریار را برای سال ۹۹ به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال و همین اعتبار برای سال‌جاری را ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

وی در پایان تاکید کرد:

 همزمان با اجرای مراحل پایانی عملیات فوق، کار زیباسازی و احداث فضای سبز نیز در حاشیه پل آغاز خواهد شد.

بهروز کاویانی در آخرین بازدید از پروژه فوق، از میزان پیشرفت پروژه ابراز نارضایتی نمود. اما کیفیت و دقت در اجرای سازه توسط پیمانکار را قابل قبول دانست و تصریح نمود: با اتمام این پروژه، پل دینارآباد تعریض و مقاوم سازی می‌شود تا علاوه بر دسترسی آسان شهروندان دینارآباد به کمربندی امیرکبیر و بهشت رضوان، از این پس در فصل بارندگی، دیگر نگرانی آبگرفتگی در حاشیه پل را نخواهند داشت.

وی در ادامه، روند ساخت دیوار ساحلی رودخانه شادچای در همان محل را نیز مورد بازدید و بررسی میدانی قرار داد. تا چگونگی امتداد دیوار فوق، با بهره‌وری بالاتر و هزینه کمتر، در برنامه‌های آینده شهرداری شهریار قرار گیرد.

شهردار شهریار، اعتبار پیش‌بینی شده عملیات عمرانی فوق را برای سال ۹۹ به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال و همین اعتبار برای سال‌جاری را ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

وی در پایان تاکید کرد:

 همزمان با اجرای مراحل پایانی عملیات فوق، کار زیباسازی و احداث فضای سبز نیز در حاشیه پل آغاز خواهد شد.

مطلب مرتبط:

ایمن سازی رودخانه شاد چای