دیدار مسئولین شهرستان شهریار با خانواده شهدای مدافع حرم در باغستان

دیدار مسئولین شهرستان شهریار با خانواده شهدای مدافع حرم در باغستان

امامان جمعه اندیشه وباغستان به اتفاق شهرداران این شهرهاازخانواده شهدای مدافع حرم درباغستان دیدارکردند.

 

به گزارش شهریار نگار: ارسلان یقین لو معاون تعاون بنیادشهیدوامورایثارگران شهریار، به اتفاق حجه الاسلام مروج امام جمعه اندیشه ، حجه الاسلام سادات رسول امام جمعه باغستان ، سرهنگ مکرمی فرماندهی انتظامی شهریاروهمراهی شهرداران وتنی چندازاعضای شوراهای شهراندیشه وباغستان وهمچنین فرماندهان پایگاههای بسیج ونیروهای انتظامی ضمن حضوردرمنزل والدین شهیدان مدافع حرم شهیدان سیدداودوسیدعلی حسینی درباغستان دیدارارکردند.
امام جمعه باغستان ضمن گرامی داشتن یادوخاطره شهدای مدافع حرم دراین دیدارگفت: شهدای جان برگف مدافع حرم جوانان شجاعی هستندکه برای دفاع ازحریم اهل بیت پارا مرزهای جغرافیایی بیرون نهاده وبه محض هتک حرمت دشمنان تکفیری خودفروخته به ساحت قدسی اهل بیت (ع)، تاب نیاورده وجان خودرادرپاسداری ازحریم ائمه هدی فدا می کنند.
سیدداودحسینی متاهل ودارای دوفرزندکه درخاک سوریه ، درسال ۹۴وبرادرش سیدعلی حسینی در سال تاریخ ۹۵دردرگیری بادشمنان تکفیری درکشورسوریه به مقام شهادت نائل آمدند.

بازدیدها: ۲۱