دکتر مسعود پزشکیان رای خود را در شهرقدس به صندوق انداخت

قدس- مسعود پزشکیان در مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری رای خود را به صندوق انداخت.

مسعود پزشکیان نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری جهت رأی دهی وارد بلوار ۴۵ متری شهرقدس شد.

وی که قرار بود، در شعبه اخذ رأی دبیرستان عاشورا شهرقدس رأی خود را به صندوق بیاندازد، توسط تعدادی از حامیانش در این شهر مورد استقبال قرار گرفت.

این نامزد انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در حالی که توسط محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق کشورمان همراهی می‌شد، رأی خود را به صندوق انداخت.