در باره شهریار نگار

شهریار نگاربا شهریار نگار آشنا شوید

انجمن حمایت از حقوق شهروندان دیده بان شهریار نگار  در پی احساس مسئولیت اجتماعی تعدادی از جوانان متعهد، تحصیلکرده و متخصص این شهرستان ، با هدف توسعه جامعه مدنی و صیانت از حقوق شهروندان  فعالیت خود را با مجوز رسمی از فرمانداری شهریار و سازمان ثبت شرکتهای استان تهران با شماره ثبت ۸۸۸ در سال ۹۵ آغاز نموده است.

با اهداف و فلسفه وجودی شهریار نگار آشنا شوید:

جامعه مدنی چیست ؟

در لغت نامه ، جامعه مدنی به عنوان  مجموع سازمان‌ها و موسسات غیردولتی که حقوق و خواسته های شهروندان را آشکار می‌کنند و مستقل از دولت هستند، تعریف شده است.

در ادبیات مربوط به جامعه مدنی در ایران دو تعریف وجود دارد.

۱- در تعریف اول، جامعه  مدنی جامعه ای است قانونمند و مبتنی بر قراردادهای اجتماعی، شفاف، حافظ حقوق افراد، مبتنی بر حاکمیت ملی، توزیع کننده قدرت در چهارچوب احزاب و شوراها و برقرار کننده عدالت اجتماعی.

۲-تعریف دوم ، جامعه مدنی را فضای حائل میان دولت و خانواده معرفی می کند. بنابراین جامعه مدنی حوزه ای از روابط اجتماعی فارغ از دخالت مستقیم دولت و مرکب از نهادهای عمومی و گروهی است. جامعه مدنی عرصه قدرت اجتماعی است در حالی که دولت عرصه قدرت سیاسی و آمرانه است.

جامعه مدنی به مجموع سازمان‌ها و نهادهای مدنی و اجتماعی داوطلبانه‌ای اشاره دارد که بنیان جامعه‌ای پویا را پی می‌ریزند و از نظر داوطلبانه‌بودن، در تضاد با ساختار تحمیلی حکومت (جدای از نوع حکومت) و موسسه‌های بازرگانی و بازار هستند.

«جامعه مدنی به بستری از کردارهای مشترک غیر تحمیلی، حول منافع، اهداف و ارزش‌های مشترک گفته می‌شود که بسیاری اندیشمندان  نقش جامعه مدنی را در نظم دموکراتیک حیاتی دانسته‌اند. آن‌ها در این رابطه بحث کرده‌اند که عنصرهای سیاسی بسیاری از نهادهای جامعه مدنی، هوشیاری بیشتر و شهروندی آگاه‌تر پدید می‌آورند و کسانی که به گزینه‌های بهتری در انتخابات رای می‌دهند، در سیاست مشارکت می‌کنند و در نتیجه حاکمیت را پاسخ‌گوتر نگاه می‌دارند.

حیاتی بودن نهادهای غیر سیاسی جامعه مدنی  از این روست که سرمایه اجتماعی (ارزش‌های مشترک و مورد اطمینان) در این سازمان‌ها ساخته می‌شود. این سرمایه اجتماعی به جو سیاسی منتقل شده و از طریق تسهیل درک به‌هم‌پیوستگی جامعه و منافع آن، به همبسته نگه‌داشتن جامعه کمک می‌کند.

مدیریت دولتی همواره تحت تاثیر عوامل و ذی نفعان قدرت بوده است.همیشه سیاستمداران و سرمایه داران به عنوان عوامل مهم و اثر گذار بر تصمیمات مدیران دولتی مطرح بوده اند.از آنجا که مدیران دولتی لاجرم به براورده نمودن خواسته های منابع قدرت و ثروت میباشند ،این فشارها و ملاحظات سیاسی موجب می‌شود دولتها نتوانند وظایف خود را آنطور که باید و شاید و انجام دهند و از کارکردهای صحیح خود فاصله میگیرند و این موجب شکل گیری نوعی استبداد درون ساختار دموکراسی میشود.

اینجا است که نقش انجمن‌های مردم نهاد به عنوان ضلع سوم در جوامع مترقی پر رنگ می‌شود.

آنچه در تمام تعاریف و نظرات یکسان است نقش تشکل های غیر دولتی به عنوان مهم ترین رکن در توسعه جامعه مدنی و بسط دموکراسی در جامعه است.

هدف از تشکیل انجمن حمایت از حقوق شهروندان دیده بان شهریار نگار حمایت از حقوق شهروندان از طریق توسعه جامعه مدنی و بسط دموکراسی است.

استقرار دموکراسی در جوامع مستلزم وجود زمینه مساعد و آماده کردن مردم برای این پدیده مهم اجتماعی است.اگر مردم تمایلات دموکراتیک نداشته باشند فشار دولتها برای استقرار دموکراسی بی فایده است.

جهت استقرار موفقیت آمیز دموکراسی در جوامع، شهروندان باید حائز بینش معین در مورد دموکراسی، وفاداری سیاسی به ارزش ها و شئون تمام مردم، تحمل دیدگاه های دیگران و تلاش برای درک آنها و احترام به نظرات مخالف و درک نقش انها به عنوان عامل موازنه و کنترل جامعه

بهترین وسیله برای توسعه سیاسی و استقرار دموکراسی در جوامع توزیع متناسب قدرت در جامعه ایت که این مهم تنها از طریق مشارکت آگاهانه صورت میپذیرد.یعنی میزان آمادگی شهروندان برای اداره امور توسط خودشان…

لذا اولین مرحله در حمایت از حقوق شهروندان، توسعه جامعه مدنی و دموکراسی افزایش سطح آگاهی در جامعه است. انجمن شهریار نگار در نظر دارد از طریق آگاهی بخشی و آموزش ،ارتقای سطح مشارکت اجتماعی ، فرهنگ سازی ،تبیین و حقوق و تکالیف شهروندی ،پیگیری مطالبات شهروندان ، نظارت بر دولت و ایفای نقش واسط بیم شهروندان و دولت نقشی کوچک اما موثر در توسعه جامعه ایفا نماید.

در این راستا شهریار نگار از طریق انتشار رسانه های کاغذی و الکترونیکی در نظر دارد تا علاوه بر استفاده از ظرفیت های رسانه های آزاد به عنوان رکن چهارم دموکراسی نسبت به ایجاد شفافیت در جامعه، آکوزش و آگاه سازی شهروندان اقدام نماید.

مشخص است عضویت در انجمن افتخاری بوده و حقوقی بابت فعالیتهای اجتماعی پرداخت نمیشود و افراد صرفا به واسطه احساس مسئولیت اجتماعی و به واسطه اهداف مشترک گرد هم آمده و جهت توسعه همه جانبه جامعه تلاش می نمایند.

فعالیت انجمن کاملا غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و هزینه های انجمن از محل حق عضویت پرداختی توسط اعضا، فعالیت های اقتصادی انجمن در چهارچوب اساسنامه و کمکها و اعانات تامین میگردد.

مخاطبین و اعضای خانواده بزرگ شهریار نگار سرمایه های اجتماعی و فلسفه وجودی انجمن میباشند. که موجب رشد،تعالی و بالندگی انجمن گردیده و سبب شده اند انجمن به پشتوانه این سرمایه اجتماعی ارزشمند در سطح شهرستان اثر گذار بوده و به صورت قانونی از حقوق شهروندان صیانت نماید.

مجموعه رسانه های شهریار نگار شامل سایت رسمی انجمن به آدرس:

https://www.shahriarnegar.com

کانال تلگرامی شهریار نگار :https://t.me/ngo95

صفحه اینستا گرام انجمن: .https://www.instagram.com/shahriarnegar

پایگاه خبری دیده بان شهریار نگار و هفته نامه چاپی شهریار نگار.

آشنائی با سید محمد خامسی مدیر انجمن شهریار نگار