خطر کمبود راننده ناوگان عمومی تا پنج سال آینده

خطر کمبود راننده ناوگان عمومی تا پنج سال آینده

اگر شرایط به همین طریق پیش برود در پنج سال آینده عملاً حمل‌ونقل عمومی با کمبود راننده مواجه و فلج خواهد شد.

یک فعال صنفی حمل‌ونقل مسافری جاده‌ای گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی برای متقاضیان جدید شغل رانندگی

ناوگان عمومی، ۲۷ درصد کامل بدون کمک دولت نسبت به دریافت حق بیمه اقدام می‌کند که این اقدام موجب

کاهش متقاضیان جدید برای ورود به این حرفه شده است.

به گزارش شهریار نگار و به نقل از تین نیوز، محسن رجبی در گفت‌و‌گو با این شبکه خبری، اظهار کرد: اگر

شرایط به همین صورت پیش برود در پنج سال آینده عملاً حمل‌ونقل عمومی با کمبود راننده مواجه و فلج خواهد

شد.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی ناوگان برون شهری مسافری شهریار افزود: در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ میزان

حق بیمه رانندگان افزایش چشمگیری داشته است به‌طوری‌که رانندگان از پس پرداخت آن بر نمی‌آیند.

او تاکید کرد: همچنین ازشهریور ماه سال ۹۷، سازمان تأمین‌اجتماعی برای متقاضیان جدید اشتغال در حرفه

رانندگی، ۲۷ درصد کامل بدون کمک دولت اقدام به دریافت حق بیمه کرده و بدین خاطر میزان متقاضیان جدید

رانندگی در سیستم حمل‌و‌نقل عمومی، کاهش یافته است.

این فعال صنفی پیشنهاد داد: در موضوع بیمه رانندگان نام کارفرما از فیش پرداختی حق بیمه تأمین اجتماعی

حذف و به عنوان کارگر درج شود. چرا که رانندگان برون‌شهری بابت همین موضوع از داشتن حق مسکن، حق

خواربار، حق اولاد، بن، سنوات خدمت و بیمه بیکاری محروم هستند.

رجبی اظهار کرد: طبق قانون ماده۱۳۱وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکل‌های رانندگان جزو تشکل‌های

کارگری هستند و نام انجمن صنفی‌های آنان، انجمن صنفی کارگری رانندگان است بنابراین این‌که در سیستم

سازمان تامین اجتماعی بر روی فیش‌های پرداختی رانندگان عبارت کارفرما حک شده، بابت فرار کسانی است

که باید کل حق و حقوق آنان را پرداخت کنند.

بازدیدها: ۵۴