خسارات قحطی در شهریار _ گذری کوتاه در تونل زمان

خسارات قحطی در شهریار _ گذری کوتاه در تونل زمان

خسارات قحطی در شهریار

خسارات قحطی در شهریار _ گذری کوتاه در تونل زمان
📝 گزارش تفتیشی بلوک شهریار و فشافویه در تاریخ ۱۳۳۶ هجری قمری ( ۱۲۹۶ شمسی )

هجوم گسترده نیروهای بیگانه که نیاز به آذوقه و تدارکات فراوانی داشت باعث بروز پیامدهای اقتصادی ناگواری گردید.
حتی پایتخت کشور نیز از آن در امان نماند دو مقامات و مسئولان را برای حل بحران به تکاپو انداخت .

در آن راستا غله های جمع آوری شده وارد انبارهای دولتی و طبق نظامنامه خاصی به مقدار های مشخص بین نانوایان تقسیم گردید و قیمت آنها از نرخ غیردولتی آن بسیار کمتر بود .

در این میان ، ماموران از جانب وزارت مالیه به بلوکات اطراف تهران می رفتند

محصول زمین های خالصه و اربابی را تحویل می گرفتند و به انبارهای مرکزی منتقل می کردند .

گفتنی است که در آن مقطع به علت کمبود مواد غذایی ، خروج هر نوع جنس ارزاق از حومه تهران بدون اجازه کمیسیون ارزاق و تصویب حکومت ، ممنوع شد .

به دلیل کمبود مواد غذایی و افزایش سرسام آور قیمت آنها در کشورهای درگیر جنگ ، گزارش هایی مبنی بر خروج مخفیانه و غیر مجاز گندم از کشور به اطلاع وزارت داخله رسید .

از آنجا که قحطی همچنان بیداد می کرد ، دولت دست به اقدامات شدید تری زد و به عموم کارگزاران در ایالات و ولایت اجازه بازدید از انبارهای غله و توقیف اجناس احتکاری داده شد .

وزارت امور خارجه نیز در صورت لزوم ورود به خانه و انبارهای آذوقه اتباع خارجی را با حضور نماینده ای از سفارتخانه ها بلامانع دانست .

همچنین از جانب ریاست وزرا نیز اعلانی به با هدف تعقیب و مجازات محتکران صادر شد….

*سند زیر مربوط به « گزارش تفتیش بلوک شهریار وفشافویه و حمل اجناس احتکار شده به شهر …..

» در چهارم ربیع الاول ۱۳۳۶ هجری قمری ( بیست هفتم مهر ۱۳۹۶ شمسی » می باشد )*

خسارات قحطی در شهریار

📝 انتقاد از اوضاع نان تهران با توجه به میزان زیاد گندم و جو

روزنامه ایران صفحه یک شماره ۱۰۱ ، شوال ۱۳۳۵ قمری مقاله ای تحت عنوان « بازهم آذوقه ی تهران وولایات » به چاپ رسانده که در آن آماری از گندم و جوهای تحویلی از بلوکات اطراف تهران را آورده

با نگاه انتقادی به دولت که با این همه محصول گندم و جو ، نباید مشکل نان داشته باشیم ، می پردازد . متن این نوشته به شرح زیر می باشد :

عسرت وتنگی آذوقه در پایتخت وولایات ، یک قضیه سهل ویک مخاطره کوچکی نیست که بتوان با سهل انگاری ومصالحه ، از آن صرف نظر کرد .

با این قشر عمومی ، با این ابتلاات طاقت فرسای دولت و ملت ، گرانی نان ، بدتر و وخیم تر از آن ، کمیایی وترقی مصنوعی درسر خرمن مشکلاتی تولید خواهد کرد.

اگر به فوریت علاج نشود ، جبرانش فوق العاده دشوار خواهد بود واقعا حیرت انگیز است که دولت ، در بلوکات اطراف تهران ، تنها از بابت اجاره و خالصجات ، قریب ۵۸ هزار ۴ خروار در هذه السنه ، گندم و جو مطابق ذیل موجود دارد:


    من    خروار    ——————–
    ۵۰    ۱۴۸۵۴    ورامین
    ۳۵    ۱۳۵۸۴    ساوجبلاغ
    ———————-    ۴۸۶۱    شهریار
    ———————-    ۸۴۰۰    فشافویه
    ———————-    ۵۴۸۹    غار
    ———————-    ۶۲۵۰    خوار
    ۷۹    ۴۵۵۰    ساوه

جمع کل ، پنجاه و هفت هزار و نهصد ونود خروار و هشتاد و دو من …….

این مقدار ، به استثنای مالیات جنسی اربابی است که اگر آن رانیز اضافه نمائیم ، اقلا گندم و جو ، به هشتاد هزار خرواربالغ می شوند . در صورتی که جو را موضوع نمائیم!!!!!

لاقل قریب پنجاه هزار خروار گندم مال دولت موجود است و با آنکه این مقدار غله در اطراف در دسترس داریم و خرمن نیز کوبیده شده است ، باز هم اوضاع نان تهران ، به این حالت تاثر انگیز افتاده است . »

پژوهش و تالیف : احمد فرجی

خسارات قحطی در شهریار

بازدیدها: ۰