خدمات پزشکی – بینائی سنج – شنوائی سنج – فیزیوتراپی – عینک سازی

شاخه فعالیتآدرستلفن
مرکز خدمات پزشکی در شهریار – مرکز بینائی سنجی در شهریار
بینایی سنجامیریه ، ۱۶ متری ولیعصر، درمانگاه مرکزی امیریه ۶۵۶۴۱۹۵۲
بینایی سنجاندیشه-فاز ۱-بین خیابان۴-۵ شرقی-عینک دیده۶۵۵۲۰۸۹۳
بینایی سنجیاندیشه-فاز ۱-خ ۴ غربی-بن بست -مجتمع -طبقه سوم-واحد ۶۵۵۲۰۴۳
بینایی سنجاندیشه-فاز۳-خ آزادی-روبه روی سینما ساحل-درمانگاه مرکزی اندیشه۶۵۵۵۱۱۵۰
بینایی سنجاندیشه-فاز۳-چهارراه ساسان، پاساژ صدف ، پلاک ۷۶-عینک نگاه۶۵۵۵۹۲۹۲
بینایی سنجندیشه فاز ۳-خیابان فردوسی غربی-چهارراه ساسان-درمانگاه بهار اندیشه۶۵۵۵۸۱۸۰
بینایی سنجشهریار- خ ولیعصر-بالاتر از چهارراه مخابرات-جنب بانک رفاه-عینک مرکزی۶۵۲۵۵۲۴۸
بینایی سنجشهریار-بلوارنواب صفوی-روبه روی آموزش وپرورش- بهزیستی شهریار۶۵۲۶۷۱۶۱
بینایی سنجشهریار-خ ولیعصر-بعد از چهارراه مخابرات-ساختمان افشار-ط۱۶۵۲۵۰۴۲۰
بینایی سنجشهریار،خیابان ولیعصر،کوچه کیانی،(روبروی بانک رفاه)۶۵۲۵۶۱۱۳
بینایی سنجشهریار-چهاراه مخابرات-مجتمع سینا-طبقه ۳۶۵۲۲۷۵۸۰
بینایی سنجاندیشه-فاز ۱-خ ۴ غربی-بن بست جهان آرا-مجتمع آریا-طبقه دوم-واحد ۴۶۵۵۱۵۳۸۲
بینایی سنجشهریار- خ ولیعصر-جنب بانک ملی مرکزی-کوچه پروین اعتصامی-جنب گل فروشی۶۵۲۲۲۱۹۵
بینایی سنجشهریار-خ ولیعصر- ساختمان پزشکان شیوا۶۵۲۵۵۹۱۵
بینایی سنجشهریار-خ شهیدبهشتی غربی-روبه روی اداره مخابرات-ساختمان پزشکان مهر-ط۳۶۵۲۵۸۷۰۸
بینایی سنجشهریار-خ ولیعصر-روبه روی بانک کشاورزی-مجتمع پزشکی ناز-واحد۸۶۵۲۲۷۷۸۸
بینایی سنجشهریار-خیابان ولیعصر،چهارراه مخابرات،ساختمان شباهنگ۶۵۲۲۷۲۷۹
بینایی سنجفردوسیه-خیابان امام خمینی -کوچه دانش -جنب پارک ولی عصر ۶۵۴۶۲۲۳۳
بینایی سنجوائین -نبش گلستان هفتم -مجتمع پزشکان وائین -طبقه سوم ۶۵۳۲۳۶۵۰
  بهترین مشاور تغذیه شهریار 
تغذیهشهریار -خ ولیعصر-چهارراه مخابرات-جنب بانک تجارت-ساختمان پزشکان دی(قاسمی)-ط۴-واحد۹۶۵۲۵۱۹۱۳
تغذیهشهریار-خیابان انقلاب-روبروی اداره پست-مجتمع پزشکی باران۶۵۲۶۶۵۳۵
تغذیهشهریار-خیابان ولیعصر-کوچه صداقت پیشه -درمانگاه رازی۶۵۲۲۳۴۲۵
تغذیهشهریار-خیابان استاد مطهری-نبش کوچه محدثه، ساختمان درمانگران ۶۵۲۲۹۶۵۵
تغذیهامیریه-۱۶ متری ولیعصر-درمانگاه مرکزی امیریه۶۵۶۴۱۵۵۰
تغذیهشهریار-خ ولیعصر-چهارراه مخابرات-مجتمع افشار۶۵۲۶۶۸۸۷
تغذیهخادم آباد، بلوار رسول اکرم ، بین خیابان ۱۰ و ۱۱ -پلاک ۳۴۰۶۵۲۸۵۴۱۸
تغذیهشهریار- خ ولیعصر-جنب بانک ملی مرکزی-کوچه پروین اعتصامی۶۵۲۲۲۱۹۵
تغذیهشهریار-ابتدای خ ولیعصر-برج پارسیان-ط۴-واحد۱۱۶۵۲۲۱۲۴۰
بهترین مرکز شنوائی سنجی شهریار
شنوایی سنجشهریار-خ امامزاده-روبه روی اداره آموزش وپرورش-بهزیستی شهریار۶۵۲۶۷۱۶۱
شنوایی سنجشهریار- خ ولیعصر-مجتمع پزشکی ناز-طبقه اول۶۵۲۲۰۰۳۳
شنوایی سنجشهریار -میدان معلم -ساختمان هلال احمر۶۵۲۷۶۹۸۰
شنوایی سنجیاندیشه -فاز ۱-نبش خیابان شاهد غربی-مجتمع امام رضا-طبقه دوم*
شنوایی سنجشهریار- خ ولیعصر-جنب بانک ملی مرکزی-کوچه پروین اعتصامی۶۵۲۲۲۱۹۵
 

  بهترین مرکز فیزیوتراپی شهریار و حومه 
مرکز فیزیو تراپی سلیمی فاز ۱ اندیشه بلوار شهید دنیامالی بین ارغوان ۴ و ۵ ساختمان کیمیا طبقه ۳ واحد ۱۸ ۶۵۵۰۸۹۱۷
۰۹۳۸۹۷۹۷۴۲۴
فیزیوتراپشهریار- خیابان بهشتی غربی-روبروی اداره مخابرات -مجتمع مهر-طبقه اول۶۵۲۵۸۶۰۰
فیزیوتراپشهریار-خ ولیعصر-چهارراه مخابرات-مجتمع افشار۶۵۲۵۳۰۸۱
فیزیوتراپاندیشه فاز ۳-خیابان فردوسی غربی-چهارراه ساسان-درمانگاه بهار اندیشه۶۵۵۵۸۱۸۰
فیزیوتراپشهریار،ابتدای خیابان ولیعصر،چهار راه مخابرات، مجتمع نیازی -طبقه اول۶۵۲۷۴۶۳۰
فیزیوتراپشهریار-خ ولیعصر-چهارراه مخابرات-بالای سونوگرافی مهران-ط۳۶۵۲۴۷۳۴۵
مرکز فیزیوتراپی در شهریارشهریار-خیابان انقلاب-کوچه سینما-ساختمان سپهر -طبقه سوم ۶۵۲۷۸۷۲۲
فیزیوتراپاندیشه-فاز ۱-نیش شاهد غربی-مجتمع اداری رضا-واحد۲۷ و ۲۸۶۵۵۳۴۶۹۸
فیزیوتراپاندیشه فاز ۲ -بلوار نیلوفر-نبش بلوار ارکیده-درمانگاه کسری۶۵۵۴۷۳۸۲-۴
فیزیوتراپامیریه ،ابتدای ۱۶ متری ولیعصر،درمانگاه مرکزی امیریه۶۵۶۴۲۵۵۰
فیزیوتراپباغستان،نرسیده به پمپ بنزین،درمانگاه حکیم۶۵۲۳۶۹۶۹
فیزیوتراپاندیشه-فاز۳-خ آزادی-روبه روی سینما ساحل-درمانگاه مرکزی اندیشه۶۵۵۵۵۸۱۲
فیزیوتراپشهریار-خ ولیعصر-روبه روی بیمارستان امام سجاد-پاساژ حافظ-ط۲۶۵۲۶۶۸۰۰
فیزیوتراپیاندیشه -فاز ۱ -خیابان دوم غربی-بعد از تقاطع-پلاک ۵۰/۱*
مرکز فیزیوتراپی شهریاراندیشه -فاز ۱ -خیابان ۱۱ غربی-مجتمع پرشین-طبقه اول -واحد ۲*
فیزیوتراپاندیشه فاز ۳دور میدان ،روبروی ایستگاه تاکسی۶۵۵۵۵۸۹۲
فیزیوتراپفردوسیه-خیابان امام خمینی -کوچه دانش -جنب پارک ولی عصر ۶۵۴۶۲۲۳۳
فیزیوتراپشهرک اداری-بیمارستان تامین اجتماعی۶۵۲۲۵۰۱۴-۱۵
مرکز فیزیو تراپی سلیمیفاز ۱ اندیشه بلوار شهید دنیامالی بین ارغوان ۴ و ۵ ساختمان کیمیا طبقه ۳ واحد ۱۸۶۵۵۰۸۹۱۷
۰۹۳۸۹۷۹۷۴۲۴
  مرکز فیزیو تراپی شهریار 
کاردرمانشهریار-خ ولیعصر-روبروی پارک کودک-ساختمان مدائن-طبقه ۳-واحد۴۶۵۲۵۳۰۴۰
ارشد کاردرماناندیشه-فاز۱-نبش شاهد غربی-مجتمع رضا-واحد ۲۷و۲۸۶۵۵۳۴۶۹۸
کاردرمانشهریار- خ ولیعصر-بالاتر از چهارراه مخابرات-کوچه رودکی-مجتمع فروزان-ط۲۶۵۲۷۰۸۳۰
کاردرمانشهریار-خ ولیعصر-چهارراه مخابرات-کوچه رودکی-مجتمع مروج-پلاک ۱۵ -طبقه ۴۶۵۲۴۲۴۹۰
کاردرمانشهریار-خ ولیعصر-بعد از چهارراه مخابرات-کوچه خیام- ساختمان مروارید-ط۲-واحد۷۶۵۲۴۲۷۰۰
  بهترین مراکز خدمات پزشکی شهریار – گفتار درمانی در شهریار 
گفتاردرمانشهریار- خ مصطفی خمینی-جنب مسجد-مجتمع نگار-طبقه ۵۶۵۲۷۴۵۴۷
گفتاردرمانشهریار- خ ولیعصر-بالاتر از چهارراه مخابرات-کوچه رودکی-مجتمع فروزان-ط۲۶۵۲۷۰۸۳۰
گفتاردرمانشهریار-خ ولیعصر-چهارراه مخابرات-کوچه خیام-ساختمان مروارید-ط۲-واحد۷۶۵۲۵۱۸۶۵- ۶۵۲۴۲۷۰۰
گفتاردرمانشهریار-خ ولیعصر-چهارراه مخابرات-کوچه رودکی-مجتمع مروج-پلاک ۱۵ -طبقه ۴۶۵۲۴۲۴۹۰
گفتاردرمانشهریار-خ ولیعصر-ساختمان مدائن-ط۳۶۵۲۵۳۰۴۰
گفتاردرماناندیشه-فاز ۱-نیش شاهد غربی-مجتمع اداری رضا-واحد۲۷ و ۲۸۶۵۵۱۸۸۷۱
   
ارتوپدی فنیشهریار-روبروی بیمارستان امام سجاد-برج سعدی-طبقه ۴ واحد ۳۶۵۵۵۳۲۰۹
   
آمبولانس خصوصی اندیشه ، فاز ۳ ،بلوار آزادی ،جنب درمانگاه مرکزی۶۵۵۵۵۷۸۴
   مراکز خدمات پزشکی شهریار – عینک سازی در شهریار 
ساخت و فروش عینک طبی مجازشهریار-خ ولیعصر-بعد از چهارراه مخابرات-ساختمان افشار-ط۱۶۵۲۵۰۴۲۰
ساخت و فروش عینک طبی مجازاندیشه-فاز ۱-خ ۴ غربی-بن بست جهان آرا-مجتمع آریا-طبقه دوم-واحد ۴۶۵۵۱۵۳۸۲
ساخت و فروش عینک طبی مجازشهریار-خ ولیعصر-روبه روی بانک کشاورزی-مجتمع پزشکی ناز-واحد۸۶۵۲۲۷۷۸۸
ساخت و فروش عینک طبی مجازشهریار-خ ولیعصر- ساختمان پزشکان شیوا۶۵۲۵۵۹۱۵
ساخت و فروش عینک طبی مجازشهریار،خیابان ولیعصر،کوچه کیانی،(روبروی بانک رفاه)۶۵۲۵۶۱۱۳
ساخت و فروش عینک طبی مجازشهریار-بلوارنواب صفوی-روبه روی آموزش وپرورش- بهزیستی شهریار۶۵۲۶۷۱۶۱
ساخت و فروش عینک طبی مجازاندیشه فاز ۳ -بازار بزرگ-طبقه اول۶۵۵۵۱۷۲۸
ساخت و فروش عینک طبی مجازندیشه فاز ۳-خیابان فردوسی غربی-چهارراه ساسان-درمانگاه بهار اندیشه۶۵۵۵۸۱۸۰
ساخت و فروش عینک طبی مجازاندیشه-فاز۳-خ آزادی-روبه روی سینما ساحل-درمانگاه مرکزی اندیشه۶۵۵۵۱۱۵۰
ساخت و فروش عینک طبی مجازشهریار- خ ولیعصر-کوچه رودکی -پلاک ۲۳۶۵۲۴۰۵۰۸
ساخت و فروش عینک طبی مجازامیریه ، ۱۶ متری ولیعصر، درمانگاه مرکزی امیریه ۶۵۶۴۱۹۵۲
ساخت و فروش عینک طبی مجازشهریار-چهاراه مخابرات-مجتمع سینا-طبقه ۳۶۵۲۲۷۵۸۰
ساخت و فروش عینک طبی مجازاندیشه-فاز ۱-خیابان اطلاعات(بن بست گلشن )-پاساژ سیب۶۵۵۱۵۸۵۲
ساخت و فروش عینک طبی مجازوائین -نبش گلستان هفتم -مجتمع پزشکان وائین -طبقه سوم ۶۵۳۲۳۶۵۰
ساخت و فروش عینک طبی مجازشهریار- خ ولیعصر-بالاتر از چهارراه مخابرات-جنب بانک رفاه-عینک مرکزی۶۵۲۵۵۲۴۸
ساخت و فروش عینک طبی مجازاندیشه -فاز ۱-خیابان ۸ شرقی ۶۵۵۳۰۰۳۴
ساخت و فروش عینک طبی مجازاندیشه-فاز۳-چهارراه ساسان، پاساژ صدف ، پلاک ۷۶-عینک نگاه۶۵۵۵۹۲۹۲
ساخت و فروش عینک طبی مجازفردوسیه-خیابان امام خمینی -کوچه دانش -جنب پارک ولی عصر ۶۵۴۶۲۲۳۳

آدرس و شماره تلفن خدمات پزشکی – بینائی سنج – شنوائی سنج – فیزیوتراپی – عینک سازی شهریار و حومه

Views: 2093