حال هوای سفالگری در شهرستان شهریار

به رد بوی خوش خاک سفال رسیدیم به کارگاه هنرمند  سفالگر نا آشنای شهرستان شهریار وحید شیخ الاسلام مردی از جنس غیرت و بوی ناب خاک،با چهره ای خسته اما دستانی پرتوان ،نشسته بر پشت چرخ گویی روح می دمید بر تن ذرات گسسته خاک…با سر انگشتان پینه بسته که با ناز خرامان ناز میکشید […]

به رد بوی خوش خاک سفال رسیدیم به کارگاه هنرمند  سفالگر نا آشنای شهرستان شهریار وحید شیخ الاسلام مردی از جنس غیرت و بوی ناب خاک،با چهره ای خسته اما دستانی پرتوان ،نشسته بر پشت چرخ گویی روح می دمید بر تن ذرات گسسته خاک…با سر انگشتان پینه بسته که با ناز خرامان ناز میکشید از تن نرم نازک گل…به تماشا نشستم چرخ میخورد چرخ و من  گویی میدیدم چرخ روزگار پیرمرد را که به سرعت باد پیچیده بود در تن رنجورش و کسی صدای آواز چرخش را به جان دل نشنیده بود و کسی رقص دست در گردن کوزه هایش را ندیده بود تا که سرمست شود از مستانه های خاک سبو و نقش آفرینش…

  • وحید شیخ الاسلام هنرمند سفالگر به همراهی برادران دوقلوی خود محمد و مهدی شیخ الاسلام سالهاست که به روش سنتی ادامه دهنده راه پدر خود در سفالگری میباشند این برادران در سال هایی دور پس از کوچ از محله ری ساکن شهرستان شهریار هستند و در کارگاهی با امکانات کم و به سختی تلاش دارند چرخ زندگی و معاش خود را بچرخانند و متاسفانه در این خطه و مانند تمام هنرمندان هنرهای دیرین این سرزمین مورد بی مهری واقع شدند و با گلایه از هزینه های کمرشکن و نارضایتی از بدقولی مسیولین از باب تسهیلاتی که بتوانند به راه ادامه دهند سخت نا امید هستند و به دلیل مضیقه های مالی ناگزیر از تامین هزینه کارگر و مواد اولیه ،خودشان مجبورن در این کهن سالی تمام بار کارگاه را بدوش بکشند که امیدواریم با توجه مسیولین شهرستان در یاری رساندن آنها چراغ این کارگاه سفالگری که هم نان است هم شغل این سفالگران زحمتکش هرگز خاموش نشود.
  • گزارش و عکس نهال سیفی

 

 

 

Visits: 287