توسعه شبکه آبرسانی در عباس آباد شهرستان شهریار

توسعه شبکه آبرسانی در عباس آباد شهرستان شهریار

شهریارنگار پایگاه اجتماعی شهر شهریار

مدیر امور آب و فاضلاب شهریار از توسعه شبکه آب

در فازیک اندیشه و عباس آباد شهریار خبر داد.

 به گزارش شهریارنگار محسن احمدی با اعلام این خبر اظهار داشت:

با توجه به رشد جمعیت، گسترش و توسعه شهری و افزایش تقاضا برای خرید انشعاب آب شرب، عملیات توسعه

شبکه آب در عباس آباد شهریار و در راستای ارائه

خدمات به شهروندان انجام شد .

او گفت: در این طرح و برای اجرای عملیات توسعه شبکه به متراژ ۶۰ متر، لوله گذاری با قطر ۱۱۰ میلیمتری از

جنس پلی اتیلن بطور کامل انجام شده است .

احمدی افزود: در سال جاری و با توجه به نزدیک شدن به فصل گرم تابستان و همزمانی با شیوع ویروس کرونا،

تقاضا برای مصرف آب شرب افزایش می یابد،

 مدیر امور آبفای شهرستان شهریار در پایان تاکید کرد: شهروندان بمنظور جلوگیری از احتمال قطع و یا افت فشار آب در

شبکه توزیع آبرسانی و برای گذر از بحران کم آبی در فصل تابستان، از مصارف غیر ضروری آب شرب

جدا پرهیز و هنگام شستشوها بویژه شستشوی ۲۰ ثانیه ای دست از

باز بودن شیرهای آب خودداری نمایند.